داستان نویس نوجوان ، ورود

کلیه کاربران که قصد ارسال داستان در سایت داستان نویس نوجوان را دارند ابتدا این توافق نامه را به طور کامل مطالعه و سپس اقدام به ارسال داستان در سایت نمایند.

۱ . مطالب شما در صورتی به انتشار خواهد رسید که مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و حاکم بر کشور نباشد.

۲ . در صورت نگارش متنی مغایر با قوانین کشور « داستان نویس نوجوان » از این حق برخوردار است که از انتشار آن جلوگیری کند.

۳ . مطالب کپی شده از مطالب موجود در بستر اینترنت نباشد. در صورت کپی بودن مطلب، هیئت تحریریه مطلب را منتشر نخواهد کرد. ( این موضوع به معنای عدم استفاده از منابع اینترنتی نیست. )
۴ . حق نشر تمامی داستان ها برای داستان نویس نوجوان محفوظ است .


با تشکر


بخش مدیریت داستان نویس نوجوان