داستان نویس نوجوان ، ورود
شما می توانید در این بخش داستان خود را برای ما ارسال کنید .

نحوه ارسال داستان را از اینجا مشاهده کنید تا در ارسال داستان خود مشکلی نداشته باشید .

 

* اگر در سایت داستان نویس نوجوان حساب کاربری دارید ، لطفا ایمیل ثبت شده در حساب کاربری خود را در این قسمت وارد کنید .
  آپلود تصویر
   آپلود
   * اگر می خواهید داستان خود از بخش متن داستان ارسال کنید ، نیازی به آپلود این بخش نیست .
    آپلود تصویر