داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان ، ورود
ارسال داستان

برای ارسال داستان، ابتدا باید عضو سایت شوید و یا اگر قبلاً در سایت عضو شده اید، با استفاده از نام کاربری و رمز خود به سایت وارد شوید. لطفا راهنمای عضویت و نحوه استفاده از سایت را از منوی صفحه اول قسمت بالا مطالعه نمایید.

 برای ارسال داستان های خود، همین طور تکالیف کارگاه داستان نویسی  و بررسی و نقد داستان و موارد ادبی دیگر  در قسمت ارسال داستان آن را تایپ نموده و سپس دگمه ارسال را بزنید.

توجه دوستان عزیز را به این نکته جلب می نماییم که در حال حاضر امکان ارسال فایل به شکل فایل word  و pdf موجود می باشد، فایل رادر قسمت پیوست بارگذاری کرده  و دگمه ارسال را بزنید.

 

 

 ارسال داستان