داستان نویسی نوجوان

داستان نویسی نوجوان ، ورود
رادیو تغییر دهنده از امیرحسین خوش رفتار

 

 

در این داستان می خواهم شما را با یکی از عوامل آسيب های اجتماعی یعنی همان فضای مجازی و چگونگی استفاده از آن است، آشنا کنم. اکنون می خواهم شما را با فرید آشنا کنم. او نوجوانی سخت کوش و پرتلاش است که مانند خيلی از دوستان دیگر ما، پدر و مادرش او را ترک کردند. فرید هر روز صبح مثل خيلی از بچه های بی سرپرست دیگر از خواب بلند شده و به سر کار می رفت و شب خسته و کوفته به خانه ـــــ که اگر بتوان به آن خانه گفت ـــــ  باز می گردد. یک روز صبح فرید، مثل همیشه از خواب بلند شد و با دوستانش برای کار به یکی از چهارراه های پایتخت رفت. او کارش را از ساعت ۸ صبح آغاز می کند. ( روز خوبی است؛ پول خوبی نيز به دست آمده، اما اکنون ساعت دوازده ظهر و وقت استراحت است). فرید در حاشيه چهارراه نشسته و استراحت می کند و آفتاب سوزان تابستانی نيز به او می تابد ). چراغ قرمز می شود، خوردروها می ایستند و فرید هم روی جدول نشسته است که صدای رادیوی یکی از این خودروها بلند می شود. در رادیو مجری پس از احوال پرسی با شنوندگان ادامه می دهد: (می خواهیم درباره فضای مجازی صحبت کنيم. اکنون درخدمت یکی از کارشناسان خوب کشورمان، جناب آقای ایکس هستیم. خيلی ممنون که به برنامه خودتان آمدید ). اگر صحبتی با شنوندگان دارید، بفرمایيد.
ـــــ سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو پيام و خدمت شما مجری خوب این برنامه، در خدمتم ! 
ـــــ  آقای دکتر موضوع برنامه امروز ما فضای مجازی است. می خواستم بدانم تعریف شما از فضای مجازی چيست؟
چراغ قرمز است اما تا چند ثانيه دیگر چراغ سبز می شود و خودرو ها حرکت می کنند. فرید که محو گفت و گوی مجری و کارشناس شده بود، منتظر جواب کارشناس شد. کارشناس پاسخ داد:

ـــــ فضای مجازی در واقع، فضایی دست نيافتنی است و حد و مرزی ندارد و در حقيقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعيت مجازی و دیجيتالی است که توسط شبکه های رایانه ای متصل به هم تأمين می شود که هر انسانی می تواند آن را برای خود به وجود آورد اما...

چراغ سبز می شود و ماشين ها حرکت می کنند. فرید تعریف فضای مجازی را می شنود اما نه همه آن را ولی به دليل حرکت ماشين ها، فرید تنها همان قسمت کوتاهی را که اکنون با هم شنيدیم از تعاریف کارشناس را می شنود. فرید وقتی که سخنان کارشناس را می شنود، رویاهایش را تصور می کند و با آنها روز خود را می گذارند اما همان شب او تصميم جدی ای می گيرد. حالا که فضای مجازی خود را ساخت، برای عملی کردن رویایش و یا بهتر است بگویيم فضای مجازی اش، تلاش و کوشش بسیاری می کند تا به امروز که چهل سال دارد و جراح مغز و اعصاب می باشد و خانواده تشکيل داده است.
پس او با استفاده از فضای مجازی که یکی از عوامل آسيب های اجتماعی نيز می باشد، خود را به قول معروف از فرش به عرش می رساند. اما برگردیم به همان موقع که فرید در حال گوش کردن به رادیو بود.
در آن هنگام، فرزند خانواده ای که صدای رادیوی خودرو خودشان را زیاد کرده بودند، درحال گوش کردن به رادیو بود. او مثل فرید به سخنان کارشناس گوش می داد اما چيزی فراتر از سخنانی که فرید شنيده بود، به گوشش خورد. کارشناس:

ـــــ فضای مجازی در واقع فضایی دست نيافتنی است و حد و مرزی ندارد!!!! در حقيقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعيت مجازی و دیجيتالی است که توسط شبکه های رایانه ای به هم متصل، که انسان می تواند آن را برای خود به وجود آورد تشکیل شده اما فقط در رویای خود. کارشناس ادامه می دهد:

ـــــ به عبارت دیگر فضای مجازی فضایی است که انسان در آن محدودیت ندارد و می تواند فرا تر از تصور در آن غرق شود و این غرق شدن همان قدر که خوب است آسيب های بسياری نيز دارد. همچنین این فضا برای گفتگو با افراد مختلف جامعه می باشد، ولی... رادیو را قطع می کند. فرزند خانواده پس از شنيدن سخنان کارشناس به ادامه شيطنتش می پردازد تا چند سال بعد آن فرزند در سن نوجوانی با پدر و مادرش بحث می کند و از خانه خارج می شود. همینطور که در گير مشاجره با والدین است ضمير ناخودآگاهش صحبت های آن روز کارشناس را یادش می آورد و فرزند که حال خوشی نداشته، در اینترنت چرخی می زند تا کسی را برای چت پيدا کند اماااااا همین چت موجب به معتاد شدن و به زندان افتادن او می شود. طریقه استفاده از فضای مجازی کدام است؟ بله، هیچکدام!!!  چون هیچ یک از آنها به تمام سخنان کارشناس گوش نکردند بلکه هر کدام از آنها بخشی از سخنان او را شنيدند، در نتيجه بستگی به خود شخص دارد که چگونه فضای مجازی را تعریف کند. در واقع آسيب های اجتماعی آسيب نيستند بلکه تعاریفی هستند که ما می توانيم با تحليل درست آنها زندگی خود را بسازیم. همانند همین داستان که با استفاده از فضای مجازی و اینترنت که یکی از عوامل آسيب های اجتماعی نيز هست، هم ميتوان به بزرگی و کمال رسيد و هم ميتوان از بزرگی به پایين ترین درجه از زندگی رسيد.

 

رادیو تغییر دهنده از امیرحسین خوش رفتار 

دبیرستان متوسطه اول شهدای هفتم تیر

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

فقط کاربران عضو می توانند دیدگاه ارسال کنند. برای ارسال دیدگاه لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.