داستان نویسی نوجوان

داستان نویسی نوجوان ، ورود
آیا طرح داستان همان خلاصه داستان است؟

 

طرح، نه داستان است و نه خلاصه داستان و نه داستان کوتاه شده. بلکه شبکه استدلالی و روابط علت و معلولی در حوادث داستان است. پس داستان با طرح، تفاوت هایی دارد. برجسته ترین تفاوت های داستان و طرح به این شرح است:

1 ـــ داستان از مجموع تصادف ها و یا از رویدادهایی که از علت ها و معلول های سطحی ناشی می شوند، ساخته می شود، اما طرح از رویدادهایی که به درگیری و جدل ختم می شوند و یا از کشمکش هایی که بر اساس علت ها و معلول های منطقی و موجه به وجود می آیند، نشأت می گیرد.

2 ـــ داستان بر توالی کنش ها تکیه دارد. ولی طرح، علاوه بر توالی کنش ها، علت های کنش ها و نتایج حاصل شده از کنش ها را نیز در بر می گیرد. برای روشن شدن این تعریف به این مثال توجه کنید:

اگر گفته شود «پادشاهی مرد و بعد ملکه مرد» این یک داستان است. ولی اگر گفته شود « پادشاه مرد و بعد ملکه از غصه دق کرد و مرد» این یک طرح است. 

در مثال دوم، توالی زمانی وجود دارد. یعنی نخست پادشاه مرد و سپس ملکه. هم چنین روابط علت و معلولی نیز به کار رفته است. «ملکه از غم دوری و مرگ پادشاه، می میرد.» 

داستانی که در خط سیر حوادث خود، این روابط علت و معلولی را نداشته باشد، فاقد شبکه استدلالی خواهد بود و به همین خاطر باور پذیری لازم را نخواهد داشت. لازمه باورپذیری، حقیقت مانندیِ رویدادهای داستان است. « حقیقت مانندی» نیز هرگز به معنای واقعیت تام و تمام و بی کم و کاست نیست. ضرب المثل معروفی در این مورد وجود دارد که « داستان نویسان، دروغگویان بزرگی هستند.» 

منظور از دروغ آن نیست که می دانیم، بلکه دروغی که از هر راستی، راست تر جلوه کند و باور پذیر تر باشد.

ویژگی های یک طرح خوب داستانی کدام است؟

1 ـــ رابطه علت و معلولی در آن باشد تا چفت و بست حوادث و ماجراهای محکم شود.

2 ـــ باورپذیر باشد. باورپذیر بودن در حفظ ارتباط خواننده با متن و هم چنین در لذت بردن خواننده از متن، تأثیر به سزایی دارد. 

3 ـــ به کشمکش دامن بزند. داستانی که در آن جدال و درگیری بین نیروها نباشد، داستان نیست.

4 ـــ تصادفی نباشد.

 داستان، بر اساس تصادف و پیشامد اتفاقی و تصادفی بنا نمی شود. اما تصادف به عنوان یک عنصر، در داستان ها مورد استفاده قرار می گیرد. اگر گره داستان با تصادف باز شود، واقع نمایی لازم را نخواهد داشت. داستانی که واقع نمایی و حقیقت مانندی نداشته باشد، باورپذیر نخواهد بود.

 

 

برگرفته از کتاب آموزش داستان نویسی از روح الله مهدی پور عمرانی

این کتاب را می توانید از بخش خرید کتاب سایت تهیه نمایید.

 

 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

فقط کاربران عضو می توانند دیدگاه ارسال کنند. برای ارسال دیدگاه لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.