داستان نویس نوجوان ، ورود
مسابقه خاطره نویسی نوروزی ۹۹

به مسابقه خاطره نویسی نوروزی ۹۹ داستان نویس نوجوان خوش آمدید

 

🔖 موضوع مسابقه :

یکی از خاطرات‌تان را به صورت داستان‌ واره بنویسید .


🏆 هدیۀ بهترین اثر:

۵۰.۰۰۰ تومان

شرایط‌ شرکت در مسابقه :

🔸 موضوع آزاد است.
🔸 آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ فروردین ۹۹   ۱ اردیبهشت
🔸 حتماً نام و نام خانوادگی و استان خود را در فیلد به طور کامل بنویسید.

برنده مسابقه :

سیده سارا موسوی ( خاطره ی آزمون الهی )

مطالعه خاطره آزمون الهی 

« خاطره نوشتن، در حقیقت یک تمرین است. من فکر می‌کنم که نوشتن خاطرات به شکل مؤثری باعث می‌شود که نویسنده بهتری شوم »

ایزابل آلنده