داستان نویس نوجوان ، ورود
نوشته ها

زندگی ارث و میراثی

داستان زندگی ارث و میراثی از پریا نعمت الهی داستان نویس نوجوان ادامه

یتیمان عاشق

داستان یتیمان عاشق از پریا نعمت الهی داستان نویس نوجوان ادامه

عشق ابدی (قسمت اول)

داستان عشق ابدی (قسمت اول) از یونس برزگر داستان نویس نوجوان ادامه

شگفت انگیزترین خانه این شهر

داستان شگفت انگیزترین خانه این شهر از نسترن دولت آبادی فراهانی داستان نویس نوجوان ادامه

شعرها و گل ها

داستان شعرها و گل ها از نسترن دولت آبادی فراهانی داستان نویس نوجوان ادامه

مردگان مکانیکی - فصل اول - شروع و شب اول

داستان مردگان مکانیکی - فصل اول - شروع و شب اول از رایان پاسلار داستان نویس نوجوان ادامه

مردی که زنده شد

داستان مردی که زنده شد از پویان فرهادی داستان نویس نوجوان ادامه

حسودی پادشاه

داستان حسودی پادشاه از طاها نوابی داستان نویس نوجوان ادامه

من، کرونا، زندگی

داستان من، کرونا، زندگی از یونس برزگر داستان نویس نوجوان ادامه

قلب کنجکاو

داستان قلب کنجکاو از یونس برزگر داستان نویس نوجوان ادامه

گمشده ای می جویم!!

داستان گمشده ای می جویم از سعید کنف چیان داستان نویس نوجوان ادامه

بیابان مرگ

داستان بیابان مرگ از ابوالفضل دهقانی داستان نویس نوجوان ادامه

تفاوت ها

داستان تفاوت ها از ستیلا کریمی داستان نویس نوجوان ادامه

خجالتی

داستان خجالتی از ستیلا کریمی داستان نویس نوجوان ادامه

ارتش اهریمنان فصل اول : بخش یک

داستان ارتش اهریمنان فصل اول : بخش یک از حسن کاشی داستان نویس نوجوان ادامه

آدم فضایی

داستان آدم فضایی از ستیلا کریمی داستان نویس نوجوان ادامه

اتفاقات ناگوار مدرسه!

داستان اتفاقات ناگوار مدرسه از رایان پاسلار داستان نویس نوجوان ادامه

نجات جنگل روباه ها

داستان نجات جنگل روباه ها از یاس محمدی داستان نویس نوجوان ادامه

Last Wizard ، بخش اول

داستان لست ویزارد ، بخش اول از R.S داستان نویس نوجوان ادامه

پاداش و جزاء

داستان پاداش و جزاء از محمد عجم حسینی داستان نویس نوجوان ادامه

کلبه ای در جنگلی وحشتناک

داستان کلبه ای در جنگلی وحشتناک از عسل تعشق داستان نویس نوجوان ادامه

شبی در جنگل

داستان شبی در جنگل از ماهان هاشمی داستان نویس نوجوان ادامه

دستیار معلمی که ادبش کردیم !

داستان دستیار معلمی که ادبش کردیم از علی علافیان بادی داستان نویس نوجوان ادامه

موفقیت در زندگی

داستان موفقیت در زندگی از آیدا رنجبر داستان نویس نوجوان ادامه