داستان نویس نوجوان ، ورود
داستان های ارسالی

ارتش اهریمنان فصل اول : بخش یک

داستان ارتش اهریمنان فصل اول : بخش یک از حسن کاشی داستان نویس نوجوان ادامه

آدم فضایی

داستان آدم فضایی از ستیلا کریمی داستان نویس نوجوان ادامه

اتفاقات ناگوار مدرسه!

داستان اتفاقات ناگوار مدرسه از رایان پاسلار داستان نویس نوجوان ادامه

نجات جنگل روباه ها

داستان نجات جنگل روباه ها از یاس محمدی داستان نویس نوجوان ادامه

Last Wizard ، بخش اول

داستان لست ویزارد ، بخش اول از R.S داستان نویس نوجوان ادامه

پاداش و جزاء

داستان پاداش و جزاء از محمد عجم حسینی داستان نویس نوجوان ادامه

کلبه ای در جنگلی وحشتناک

داستان کلبه ای در جنگلی وحشتناک از عسل تعشق داستان نویس نوجوان ادامه

شبی در جنگل

داستان شبی در جنگل از ماهان هاشمی داستان نویس نوجوان ادامه

دستیار معلمی که ادبش کردیم !

داستان دستیار معلمی که ادبش کردیم از علی علافیان بادی داستان نویس نوجوان ادامه

موفقیت در زندگی

داستان موفقیت در زندگی از آیدا رنجبر داستان نویس نوجوان ادامه

آینه

داستان آینه از سینا ابابکری داستان نویس نوجوان ادامه

مادر من یک فرشته است

داستان مادر من یک فرشته است از نیکا سلیمانی الاصل داستان نویس نوجوان ادامه

روزی که افسانه مرد

داستان روزی که افسانه مرد از سینا ابابکری داستان نویس نوجوان ادامه

فلش

داستان فلش از یاسمن ناطقی داستان نویس نوجوان ادامه

هشدار

داستان هشدار از آیدا رنجبر داستان نویس نوجوان ادامه

دنیای مجازی

داستان دنیای مجازی از سعید معّمر داستان نویس نوجوان ادامه

سرو و چنار

داستان سرو و چنار از علیرضا ابراهیم نیاء داستان نویس نوجوان ادامه

سفید و سیاه

داستان سفید و سیاه از مبینا یاری داستان نویس نوجوان ادامه

سفر خیالی

داستان سفر خیالی از محمد صادق مدل داستان نویس نوجوان ادامه

یک صبح سرد و زمستانی

داستان یک صبح سرد و زمستانی از ثنا محمدی داستان نویس نوجوان ادامه

اتاق نامرتب

داستان اتاق نامرتب از مجید اصلانی داستان نویس نوجوان ادامه

سیم خاردار

داستان سیم خاردار از سارا مویدی نیاء داستان نویس نوجوان ادامه