داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان ، ورود
انجمن داستان نویس

انجمن داستان نویس

شرکت انجمن داستان نویسی زیر نظر سایت داستان نویس شروع  به کار کرده و در آن داستان های ارسال شده برای عزیزان بعد از ویرایش روی سایت قرار می دهد
www.anjomandastannevis.webstarts.com

شیء استوانه ای از علیرضا ابراهیم نیاء

شیء استوانه ای از علیرضا ابراهیم نیاء ادامه

خاطره: عامل تقلب از از علیرضا ابراهیم نیاء

خاطره: عامل تقلب از از علیرضا ابراهیم نیاء ادامه

دوش حمام از شروین طاهری فرد

دوش حمام از شروین طاهری فرد ادامه

عید از محمد متین متوسل

عید از محمد متین متوسل ادامه

بوی عیدی، بوی درس از عرشیا عزتی

بوی عیدی، بوی درس از عرشیا عزتی ادامه

ماجراهای مدرسه ما (این قسمت: راهپیمایی ۱۳ آبان) از آتیلا آهنگری

ماجراهای مدرسه ما (این قسمت: راهپیمایی ۱۳ آبان) از آتیلا آهنگری ادامه

رادیو تغییر دهنده از امیرحسین خوش رفتار

رادیو تغییر دهنده از امیرحسین خوش رفتار ادامه

خرید کفش عید از علیرضا ابراهیم نیاء

داستان خرید کفش عید از علیرضا ابراهیم نیاء ادامه

ماجراهای مدرسه ما (این قسمت: زنگ ورزش) از آتیلا آهنگری

ماجراهای مدرسه ما (این قسمت: زنگ ورزش) از آتیلا آهنگری دبیرستان متوسطه اول شهدای هفتم تیر ادامه