داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان ، ورود
کارگاه داستان نویسی

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ خسرو و شیرین

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ خسرو و شیرین ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ ویس و رامین

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ ویس و رامین ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ ورقه و گلشاه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ ورقه و گلشاه ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ وامق و عذرا

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ وامق و عذرا ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ گشتاسب و کتایون

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ گشتاسب و کتایون ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ بیژن و منیژه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ بیژن و منیژه ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ زال و رودابه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ زال و رودابه ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ لیلی و مجنون

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ لیلی و مجنون ادامه

گفت و گو نویسی

گفت و گو نویسی از گلوریا کمپتون ادامه

آیا طرح داستان همان خلاصه داستان است؟

آیا طرح داستان همان خلاصه داستان است؟ ادامه

چگونه داستان را آغاز کنیم؟

چگونه داستان را آغاز کنیم؟ ادامه

اگر می خواهید بنویسید، این قدر بهانه نیاورید

اگر می خواهید بنویسید، این قدر بهانه نیاورید ادامه

استعداد نویسندگی خود را کشف کنید

استعداد نویسندگی خود را کشف کنید ادامه

چگونه آغاز و پایان داستان را بنویسیم؟

چگونه آغاز و پایان داستان را بنویسیم؟ ادامه

داستان نویس

داستان نویس ادامه

برای نوشتن از کجا آغاز کنیم؟

برای نوشتن از کجا آغاز کنیم؟ ادامه

داستان کوتاه

داستان کوتاه ادامه

حرف زدن روی کاغذ

حرف زدن روی کاغذ ادامه

چطور بنویسیم؟

چطور بنویسیم؟ ادامه

مهارت های بهتر نوشتن

مهارت های بهتر نوشتن ادامه

«چگونه نوشتن را بیاموزیم؟»

چگونه نوشتن را بیاموزیم؟ ادامه

با دیدن انیمیشن داستان بنویسیم

با دیدن انیمیشن داستان بنویسیم ادامه

چگونه نویسنده شویم؟

چگونه نویسنده شویم؟ ادامه

داستان کوتاه چیست؟

داستان کوتاه چیست؟ ادامه

زُل زدن به آفتاب از محمد رضا گودرزی

داستان کوتاه زُل زدن به آفتاب از محمد رضا گودرزی ادامه

مدرسه از هوشنگ مرادی کرمانی

داستان کوتاه مدرسه از هوشنگ مرادی کرمانی ادامه

مقاله راه های تقویت خلاقیت هنری و پرورش ذوق ادبی

مقاله راه های تقویت خلاقیت هنری و پرورش ذوق ادبی ارائه شده در ششمین کنفرانس زبان و ادبیات فارسی ادامه

آموزش خاطره نویسی

آموزش خاطره نویسی ادامه

مقدمات رمان نویسی

مقدمات رمان نویسی ادامه

چگونه در نوشته مان با مخاطب ارتباط بهتری برقرار کنیم؟

چگونه در نوشته مان با مخاطب ارتباط بهتری برقرار کنیم؟ ادامه

اصول نگارش مقاله علمی

اصول نگارش مقاله علمی ادامه

چگونه نویسنده خوبی باشیم؟

چگونه نویسنده خوبی باشیم؟ ادامه

چگونه سفرنامه بنویسیم؟

چگونه سفرنامه بنویسیم؟ ادامه

چگونه داستان بنویسیم؟

چگونه داستان بنویسیم؟ ادامه

مهارت های نوشتن

مهارت های نوشتن ادامه

اصول نوشتن

اصول نوشتن ادامه

چگونه درست نوشتن را تمرین کنیم؟

چگونه درست نوشتن را تمرین کنیم؟ ادامه

داستان پادشاه و کنیز از مثنوی معنوی

داستان پادشاه و کنیز از مثنوی معنوی ادامه

برای بهتر نوشتن چه مراحلی را بگذرانیم؟

برای بهتر نوشتن چه مراحلی را بگذرانیم. ادامه

با دیدن انیمیشن داستان بنویسیم

نوشتن داستان کوتاه برای یک انیمیشن کوتاه ادامه

عروسکِ فروشی اثر صادق چوبک

عروسک فروشی اثر صادق چوبک ادامه

مروارید اثر یوکیو میشیما

داستان کوتاه مروارید اثر یوکیو میشیما ادامه

محکوم بیگناه اثر لئو تولستوی

محکوم بیگناه اثر لئو تولستوی ادامه

داستان کوتاه داش آکل از صادق هدایت

داستان کوتاه داش آکل از صادق هدایت برای نوجوانان ادامه

داستان کوتاه کف صابون از هرناندو تلز

داستان کوتاه کف صابون از هرناندو تلز ادامه

داستان کوتاه به ژاپنی از جان گالزورثی

داستان کوتاه به ژاپنی از جان گالزورثی ادامه