داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان ، ورود
بهترین داستان های کوتاه دنیا

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ خسرو و شیرین

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ خسرو و شیرین ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ ویس و رامین

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ ویس و رامین ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ ورقه و گلشاه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ ورقه و گلشاه ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ وامق و عذرا

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ وامق و عذرا ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ گشتاسب و کتایون

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ گشتاسب و کتایون ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ بیژن و منیژه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ بیژن و منیژه ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ زال و رودابه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ زال و رودابه ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ لیلی و مجنون

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ لیلی و مجنون ادامه

زُل زدن به آفتاب از محمد رضا گودرزی

داستان کوتاه زُل زدن به آفتاب از محمد رضا گودرزی ادامه

مدرسه از هوشنگ مرادی کرمانی

داستان کوتاه مدرسه از هوشنگ مرادی کرمانی ادامه

داستان پادشاه و کنیز از مثنوی معنوی

داستان پادشاه و کنیز از مثنوی معنوی ادامه

عروسکِ فروشی اثر صادق چوبک

عروسک فروشی اثر صادق چوبک ادامه

مروارید اثر یوکیو میشیما

داستان کوتاه مروارید اثر یوکیو میشیما ادامه

محکوم بیگناه اثر لئو تولستوی

محکوم بیگناه اثر لئو تولستوی ادامه

داستان کوتاه داش آکل از صادق هدایت

داستان کوتاه داش آکل از صادق هدایت برای نوجوانان ادامه

داستان کوتاه کف صابون از هرناندو تلز

داستان کوتاه کف صابون از هرناندو تلز ادامه

داستان کوتاه به ژاپنی از جان گالزورثی

داستان کوتاه به ژاپنی از جان گالزورثی ادامه

داستان کوتاه کره اسب از میخاییل شولوخف

داستان کوتاه کره اسب از میخاییل شولوخف ادامه

داستان کباب غاز

داستان کباب غاز از جمالزاده ادامه

داستان کشتی شکسته ها از اِستیفن کرین

داستان کشتی شکسته ها از اِستیفن کرین ادامه

بچه ها و بزرگ ها اثر ایوان کانکار

بچه ها و بزرگ ها اثر ایوان کانکار ادامه

قصه باورنکردنی بازنویسی از منوچهر کریم زاده

قصه باورنکردنی بازنویسی از منوچهر کریم زاده ادامه

هدیه سال نو از اُ. هنری

هدیه سال نو از اُ. هنری ادامه

داستان کوتاه عدل از صادق چوبک

داستان کوتاه عدل از صادق چوبک ادامه

بی ریشه اثر نیکلای هایتوف

بی ریشه اثر نیکلای هایتوف ادامه

آن شب که برف می بارید از جمال میرصادقی

آن شب که برف می بارید از جمال میرصادقی ادامه

گیله مرد از بزرگ علوی

گیله مرد از بزرگ علوی ادامه

قصه عینکم از رسول پرویزی

قصه عینکم از رسول پرویزی برای نوجوانان ادامه

آخرین درس اثر آندره موروا

داستان کوتاه آخرین درس از آندره موروا ادامه

بچه مردم اثر جلال آل احمد

داستان کوتاه بچه مردم اثر جلال آل احمد ادامه

داستان کوتاه بیچارگان اثر ویکتور هوگو

داستان کوتاه بیچارگان اثر ویکتور هوگو ادامه