داستان نویس نوجوان ، ورود

فیل زبان انگلیسی کنکور مبتکران
نظام جدید
انتشارات مبتکران

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان

معرفی اجمالی کالا
فیل زبان انگلیسی کنکور مبتکران

هدف کتاب فیل زبان انگلیسی کنکور مبتکران جمع بندی و مرور است. همواره در تجربه تدریسمان با دسته ای از دانش آموزانی برخورد می کنیم که یا به دلیل عدم علاقه به زبان یا فشار دروس اختصاصی یا برنامه ریزی نامطلوب و یا هر دلیل دیگری، موفق نشده اند به طور مستمر در طی سال تحصیلی روی زبان انگلیسی شان وقت بگذارند.

از سوی دیگر همواره دانش آموزان توانمندی هستند که دائماً نیاز به تغذیه تستی بیشتر دارند و پس از آن که کتاب «زبان جامع کنکور» و «درک متن انگلیسی به زبان ساده» مبتکران را خواندند، به ما مراجعه می کنند و می گویند «آقا بیشتر !»

کتاب «فیل زبان کنکور» با ذهنیت هر دو گروه تألیف شده است تا بتواند نیاز دانش آموزان همه ی طیف های درسی را برای جمع بندی و مرور برطرف کند.