داستان نویس نوجوان ، ورود

پرسش های چهار گزینه ای دین و زندگی دوازدهم رشته انسانی
دین و زندگی دوازدهم رشته انسانی
انتشارات خیلی سبز

قیمت : ۶۴,۰۰۰ تومان

معرفی اجمالی کالا
پرسش های چهار گزینه ای دین و زندگی دوازدهم رشته انسانی

کتاب پرسش های چهار گزینه ای دین و زندگی دوازدهم شامل موازد زیر می باشد:

  • ورودیه
  • متن کتاب
  • شرح مطالب
  • آیات
  • پاسخ به سوالات
  • سوالات چهار گزینه ای
  • پاسخ های تشریحی