داستان نویس نوجوان ، ورود

1300 درس - نکته - پرسش اول دبستان
کمک درسی
انتشارات دکتر شاکری

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان

معرفی اجمالی کالا
1300 درس - نکته - پرسش اول دبستان

۱۳۰۰درس ، نکته ، پرسش اول دبستان تیزهوشان دکتر شاکری

این کتاب شامل  سه درس فارسی، ریاضی، علوم  می باشد

مفاهیم مهم درسی، نکات مهم و پرسش های چهارگزینه ای با هدف یادگیری بهتر و دقیق تر محتوای درسی در قالب ۱۳۰۰ درس، نکته و پرسش جمع آوری شده است