داستان نویس نوجوان ، ورود

قصه های آقا کله پوک
انتشارات سروش

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان

معرفی اجمالی کالا
قصه های آقا کله پوک

کتاب مجموعه ای از داستان های تخیلی است که آقا کله پوک شخصیت این داستان است که برای گروه های سنی "ب و ج" نوشته شده است. با فکرهای آقا کله پوک آشنا شوید، یک داستان ترسناک، یک داستان درباره آینده، یک داستان خیالی، یک داستان بزرگ، یک داستان خنده دار، یک داستان پر از دروغ، یک داستان عطسه ای، یک داستان غمگین، یک داستان خواب آلود، یک داستان پلیسی و پایان یک داستان مجموعه قصه های آقا کله پوک است. آقا کله پوک که شخصیت اصلی داستان است از ابتدا کله پوک نبود و کسی به او کله پوک نمی گفت اما از روزی که به خیلی چیزها فکر کرد و خیلی چیزها فهمید؛ کله پوک شد. او بعد از فهمیدن خیلی چیزها تازه فهمید چرا به او کله پوک می گویند؛ چون او درباره چیزهایی که فهمیده بود با صدای بلند حرف می زد و گاهی هم حال گربه ها و گنجشک ها را از خودشان می پرسید. اما آقا کله پوک بعد از همه ماجراها و درس هایی که از اتفاقاتی که برای او در این داستان ها افتاد؛ عاقل شد.

بیشتر بدانید !

آقا کله پوک آن روزهای اول اصلاً کله پوک نبود و هیچ کس به او نمی گفت: «کله پوک». او از روزی که به خیلی چیزها فکر کرد و خیلی چیزها را فهمید، شد «کله پوک». او اول در مورد آدم ها فکر کرد و فهمید بعضی از آدم ها زشت هستند، بعضی خوشگل. بعضی ها کچل هستند، بعضی مودار. بعضی ها قدبلند هستند، بعضی ها قدکوتاه. بعضی ها عینک دارند، بعضی ها ندارند. بعضی ها کوچک هستند، بعضی ها جوان هستند، بعضی ها پیر. و بالاخره بزرگ ترین کشف او در مورد آدم ها این بود که بعضی از آدم ها زن هستند و بعضی ها مرد.