داستان نویس نوجوان ، ورود

واركرفت - جلد 11 - روان اهريمن
انتشارات ویدا

ویژگی های کتاب نویسنده : ريچارد.اي.ناك - مترجم : افشين اردشيري - موضوع : مجموعه داستان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : ویدا - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 416 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 450 گرم - شماره شابک : 978-600-291-268-8

۶۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وارکرفت - جلد 10 - چشمه جاودانگی
انتشارات ویدا

ویژگی های کتاب نویسنده : ریچارد ای. ناک - مترجم : افشین اردشیری - موضوع : مجموعه داستان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : ویدا - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 474 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - وزن : 437 گرم - شماره شابک : 9786002913241

۵۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وارکرفت - جلد 9 - ترال
انتشارات ویدا

ویژگی های کتاب نویسنده : کریستی گلدن - مترجم : افشین اردشیری - موضوع : مجموعه داستان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : ویدا - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 388 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9786002911766

۳۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وارکرفت - جلد 8 - ایلیدن
انتشارات ویدا

ویژگی های کتاب نویسنده : کریستی گلدن - مترجم : افشین اردشیری - موضوع : مجموعه داستان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : ویدا - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 430 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 450 گرم - شماره شابک : 9786002912244

۵۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وارکرفت - جلد 7 - جاینا پرادمور
انتشارات ویدا

ویژگی های کتاب نویسنده : کریستی گلدن - مترجم : افشین اردشیری - موضوع : مجموعه داستان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : ویدا - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 480 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 402 گرم - شماره شابک : 9789646807365

۵۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وارکرفت - جلد 6 - وولجین
انتشارات ویدا

ویژگی های کتاب نویسنده : مایکل ای. استکپل - مترجم : افشین اردشیری - موضوع : مجموعه داستان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : ویدا - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 416 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 352 گرم - شماره شابک : 9786002911711

۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وارکرفت - جلد 5 - استورم ریج
انتشارات ویدا

ویژگی های کتاب نویسنده : ریچارد ای. ناک - مترجم : افشین اردشیری - موضوع : مجموعه داستان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : ویدا - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 596 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9786002911612

۴۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وارکرفت - جلد 4 - گرگ دل
انتشارات ویدا

ویژگی های کتاب نویسنده : ریچارد ای. ناک - مترجم : افشین اردشیری - موضوع : مجموعه داستان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : ویدا - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 510 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9786002911629

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وارکرفت - جلد 3 - شب اژدها
انتشارات ویدا

ویژگی های کتاب نویسنده : ریچارد ای. ناک - مترجم : افشین اردشیری - موضوع : مجموعه داستان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : ویدا - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 417 - قطع : رقعی - وزن : 446 گرم - شماره شابک : 9786002911483

۳۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وارکرفت - جلد 2 - روز اژدها
انتشارات ویدا

ویژگی های کتاب نویسنده : ریچارد ای. ناک - مترجم : افشین اردشیری - موضوع : مجموعه داستان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : ویدا - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 434 - قطع : رقعی - وزن : 396 گرم - شماره شابک : 9786002911445

۶۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وارکرفت - جلد 1 - آرتاس
انتشارات ویدا

ویژگی های کتاب نویسنده : کریستی گلدن - مترجم : افشین اردشیری - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : ویدا - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 440 - وزن : 365 گرم - شماره شابک : 9786002911537

۴۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا