داستان نویسی نوجوان

داستان نویسی نوجوان ، ورود

آخرين نبرد ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : سی. اس. لوييس - مترجم : زهره گرامی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 184 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789648890860

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شاهزاده كاسپين ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : سی. اس. لوييس - مترجم : مهناز داوودی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 200 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789648890877

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسب و پسر بچه ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : سی. اس. لوييس - مترجم : حسنا شم بياتی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 192 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789648890907

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کشتی سپيده پيما ـــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : سی. اس. لوييس - مترجم : صديقه ابراهیمی(فخار) - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 216 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789648890884

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

صندلی نقره ای ـــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : سی. اس. لوييس - مترجم : محمد شمس - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 200 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789648890891

۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شير، كمد و جادوگر ـــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : سی. اس. لوييس - مترجم : فريبا كلهر - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 168 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789648890846

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قتل در سيرك ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : تانيا لندمن - مترجم : تهمينه مظفری - موضوع : پلیسی جنایی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 120 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642223060

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

قتل در باغ وحش ـــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : تانيا لندمن - مترجم : تهمينه مظفری - موضوع : پلیسی جنایی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 112 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642223053

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

در جستجوی قاتل ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : تانيا لندمن - مترجم : تهمينه مظفری - موضوع : پلیسی جنایی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 110 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642223046

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

نمايش مرگ ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : تانيا لندمن - مترجم : تهمينه مظفری - موضوع : پلیسی جنایی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 118 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642223039

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مرگ های مرموز ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : تانيا لندمن - مترجم : تهمينه مظفری - موضوع : پلیسی جنایی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 128 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642223022

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جزيره‌ مرگ ـــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : تانيا لندمن - مترجم : تهمينه مظفری - موضوع : پلیسی جنایی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 111 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642223015

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماموريت اول:پرواز تك نفره ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آن كوبرن - مترجم : حسنا شم بياتی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 128 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 134 گرم - شماره شابک : 9789642221738

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماموريت دوم: زمانی برای نمايش
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آن كوبرن - مترجم : حسنا شم بياتی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 112 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221738

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماموريت چهارم:رويای روزانه ـــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آن كوبرن - مترجم : حسنا شم بياتی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 136 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221769

۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بابا لنگ دراز ــــ نشر قدیانی

ویژگی های فنی نویسنده : جین وبستر - مترجم : اسدالله امرایی - موضوع : رمان نوجوان, احساساتی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : قدیانی - تعداد جلد : 1 - تعداد صفحات : 288 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 179 گرم - شماره شابک : 9786002511096

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

نبرد هزار تو ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ریک ریودان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 456 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : ‏‫978-964-502-852-5

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آخرین بازمانده المپ ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ریک ریودان - مترجم : محمد رحمانی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 560 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-853-2

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دریای هیولاها ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ریک ریودان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 362 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-995-9

۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

نفرین تیتان ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ریک ریودان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 404 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-851-8‮‬‮‬

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

دزد آذرخش ـــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ریک ریودان - مترجم : وحیده نوروززاده - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 516 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-850-1‬‬‬

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

افسانه های برادران گریم ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : راث براکلهرست - مترجم : محبوبه گیلانیان - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 304 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-296-3

۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

داستان های کلاسیک برای پسران ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : راب‌لويد جونز - مترجم : فریبا غلامی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 384 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-299-4‬‬

۳۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قصه هایی از هزار و یک شب ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : آنا ملبورن - مترجم : فریبا غلامی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 384 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-297-0

۳۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژوزت و ژوکو دره کبری ها ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : هرژه - مترجم : نسترن لطفی راد - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 54 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 21*30 - شماره شابک : 978-600-374-441-7

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شورای آیینه ها(گریم 9) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : زهرا حبیبی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 360 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-3743-42-7‬‬

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سرگذشت محرمانه(گریم 8) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : فاطمه فریدنیا - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 286 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-878-5

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نبرد جاودانه(گریم 7) ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : مریم کلانتریان - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 324 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-877-8

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حکایت های دختر شنل پوش(گریم 6) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : مرجان خانجانخانی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 328 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-876-1‮‬

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مظنونین شگفت انگیز(گریم 5) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : مجتبی میرزایی الموتی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 306 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-872-3

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

روزگار جنایت(گریم 4) ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : راحله اخوی زادگان - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 296 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-874-7

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کودک دردسرساز(گریم 3) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : سعید رزازیان - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 310 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-873-0

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماجراهای سحرآمیز(گریم 2) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : مجتبی میرزایی الموتی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 312 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-875-4

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کارآگاهان افسانه ای(گریم 1) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : زهراحبیبی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 304 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-871-6‮‬

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فروش بزرگ غول ها(تجارت هولناک) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 152 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-262-8‬

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نبرد زامبی ها(تجارت هولناک) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 144 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-234-5‬

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

خون آشام جنگل(تجارت هولناک) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 160 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-202-4

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شکار ترول ها(تجارت هولناک) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 156 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-947-8‬‬

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هیولای دریا(تجارت هولناک) ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 155 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-946-1‬

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گرگ نما در برابر اژدها(تجارت هولناک) ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 144 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-987-4

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سفر به ماه

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : علمی تخیلی - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 126 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98173-6-8

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هجوم دریا

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : رمان نوجوان - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 101 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98173-7-5

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

میشل استروگف

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : رمان نوجوان - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 172 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98355-2-2

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جزیره‌ اسرارآمیز

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : علمی تخیلی - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 112 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98355-1-5

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دور دنیا در هشتاد روز

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : رمان نوجوان - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 129 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98173-9-9

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیست هزار فرسنگ زیر دریا

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : علمی تخیلی - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 117 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98355-0-8

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنج هفته پرواز با بالن

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : علمی تخیلی - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 143 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98173-5-1

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سفر به مرکز زمین

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : علمی تخیلی - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 131 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98355-3-9

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
 • از
  الی
 • از
  الی
 • از
  الی
 • از
  الی