داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان ، ورود

فیزیک دهم (تست) ویژه ریاضی(ویژه کنکور 1399 و 1400) ___ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : سیروس یعقوبی - پایه : دهم - رشته : ریاضی - نوبت چاپ : 9 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 438 - قطع : رحلی - سایر توضیحات : شابک :9786007950388

۹۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فیزیک دهم (سه‌بعدی) ویژه ریاضی (ویژه 1399 و 1400) ___ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : سیروس یعقوبی - پایه : دهم - رشته : ریاضی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 431 - قطع : رحلی - سایر توضیحات : شابک :9786007950401

۹۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فیزیک دهم (سه‌بعدی) ویژه تجربی (ویژه کنکور 1399 و 1400) __ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : سیروس یعقوبی - پایه : دهم - رشته : تجربی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 340 - قطع : رحلی - سایر توضیحات : شابک :12345229

۷۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فیزیک۱ دهم (سه‌بعدی) تجربی ویراست دوم (ویژه کنکور ۱۴۰۱) ___ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : سیروس یعقوبی - پایه : دهم - رشته : تجربی - نوبت چاپ : 18 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 352 - قطع : رحلی

۷۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جمع‌بندی شیمی دهم ___ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : مسعود جعفری - پایه : دهم - رشته : تجربی, ریاضی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 192 - قطع : وزیری - سایر توضیحات : شابک :9786007950739

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شیمی۱ (دهم) تست ___ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : مسعود جعفری - پایه : دهم - رشته : تجربی, ریاضی - نوبت چاپ : 36 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 560 - قطع : رحلی - سایر توضیحات : شابک :9786007950449

۱۰۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ریاضی دهم (سه‌بعدی) ___ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : کاظم اجلالی - پایه : دهم - رشته : تجربی, ریاضی - نوبت چاپ : 13 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 420 - سایر توضیحات : شابک :9786007950371

۸۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ریاضی ۱(دهم) تست، ویراست دوم ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : کاظم اجلالی - پایه : دهم - رشته : تجربی, ریاضی - نوبت چاپ : 14 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 400 - قطع : رحلی - سایر توضیحات : شابک :9786007950579

۸۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زیست‌شناسی دهم (ویژۀ کنکور ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : اشکان هاشمی - پایه : دهم, کنکور - رشته : تجربی - نوبت چاپ : 39 - تعداد صفحات : 624 - قطع : رحلی - سایر توضیحات : شابک :9786007950487

۱۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ریاضی دهم تست خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : رسول محسنی منش - پایه : دهم - رشته : تجربی, ریاضی

۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فیزیک پایه کنکور دهم و یازدهم رشته تجربی جلد دوم خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : ایمان سلیمان زاده - پایه : دهم, یازدهم, کنکور - رشته : تجربی

۱۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فیزیک پایه کنکور دهم و یازدهم رشته تجربی جلد اول خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : ایمان سلیمان زاده - پایه : دهم, یازدهم, کنکور - رشته : تجربی

۶۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آمار و احتمال تست (پایۀ یازدهم) ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : علیرضا علی پور - پایه : یازدهم, کنکور - رشته : ریاضی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 204 - قطع : رحلی

۵۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فیزیک دوازدهم رشته ریاضی جلد دوم نردبام خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : احمد مصلایی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : ریاضی

۵۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فیزیک دوازدهم رشته ریاضی جلد اول نردبام خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : احمد مصلایی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : ریاضی

۴۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شیمی دوازدهم نردبام جلد دوم خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : فرشاد هادیان فرد - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی, ریاضی

۴۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شیمی دوازدهم نردبام جلد اول خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : فرشاد هادیان فرد - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی, ریاضی

۳۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زیست‌شناسی ۳ جلد دوم(پایۀ دوازدهم) ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : اشکان هاشمی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی - نوبت چاپ : 12 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 478 - قطع : خشتی

۹۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زیست‌شناسی ۳ جلد اول (پایۀ دوازدهم) ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : اشکان هاشمی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی - نوبت چاپ : 29 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 480 - قطع : رحلی

۹۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

موج آزمون ریاضی (رشتۀ ریاضی) نظام جدید ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : کاظم اجلالی و ارشک حمیدی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : ریاضی - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 432 - قطع : رحلی - سایر توضیحات : شابک :9786007950968

۹۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ریاضیات گسسته تست (پایۀ دوازدهم) ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : علیرضا علیپور - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : ریاضی - نوبت چاپ : 6 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 230 - قطع : رحلی

۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ریاضی ۳ تجربی سه‌بعدی (پایۀ دوازدهم) ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : کاظم اجلالی و ارشک حمیدی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 478 - قطع : رحلی - سایر توضیحات : 98شابک :9786226390088

۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حسابان ۲ تست (پایۀ دوازدهم) ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : کاظم اجلالی و ارشک حمیدی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : ریاضی - نوبت چاپ : 7 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 502 - قطع : رحلی

۹۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ریاضی ۳ تجربی تست (پایۀ دوازدهم) ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : کاظم اجلالی و ارشک حمیدی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی - نوبت چاپ : 8 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 454 - قطع : خشتی

۹۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جمع‌بندی شیمی دوازدهم ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : مسعود جعفری و امیر حسین معروفی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی, ریاضی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 240 - قطع : وزیری - سایر توضیحات : شابک :9786226390118

۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حسابان ۲ سه‌بعدی (پایۀ دوازدهم) ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : کاظم اجلالی و ارشک حمیدی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : ریاضی - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 502 - قطع : رحلی - سایر توضیحات : شابک :9786226390071

۹۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هندسه دوازدهم تست ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : امیر محمد هویدی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : ریاضی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 380 - قطع : خشتی - سایر توضیحات : شابک :9786226390040

۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تاریخ و جغرافی جامع کنکور آبی قلم چی ـــ نشر قلم چی
قلم چی

ویژگی های فنی نویسنده : گروه مولفان - پایه : دهم, یازدهم, دوازدهم, کنکور - رشته : انسانی

۸۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

روان شناسی جامع کنکور رشته انسانی مشاوران آموزش ــــ نشر مشاوران آموزش
مشاوران

ویژگی های فنی نویسنده : شبنم جلیلی منجیلی - پایه : دهم, یازدهم, دوازدهم, کنکور - رشته : انسانی

۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اقتصاد کنکور رشته انسانی آبی قلم چی ـــ نشر قلم چی
قلم چی

ویژگی های فنی نویسنده : گروه مولفان - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : انسانی

۵۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جامعه شناسی جامع کنکور آبی قلم چی ـــ نشر قلم چی
قلم چی

ویژگی های فنی نویسنده : گروه مولفان - پایه : دهم, یازدهم, دوازدهم, کنکور - رشته : انسانی

۶۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دین و زندگی دوازدهم جلد دوم خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : زهرا سمیعی عارف - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی

۲۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ادبیات فارسی دوازدهم تست خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : ابوالفضل غلامی, افشین محی الدین, امیر افضلی, جلال الدین دهقانی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی

۷۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب عربی دوازدهم انسانی سری میکرو طبقه بندی ـــ نشر گاج
گاج

ویژگی های فنی نویسنده : محمود عاشوری - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : انسانی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 112 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز

۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عربی دوازدهم تست خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : بهروز حیدربکی, غزال موسوی, کاظم غلامی, محسن آهویی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی, ریاضی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1398

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

منطق و فلسفه جامع کنکور میکرو ـــ نشر گاج
گاج

ویژگی های فنی نویسنده : حسام الدین جلالی تهرانی - پایه : دهم, یازدهم, دوازدهم, کنکور - رشته : انسانی - سایر توضیحات : شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۵۹۹۰۴۸

۸۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب منطق و فلسفه جامع کنکور انسانی سری مجموعه کتاب های هدف دار ــــ نشر مشاوران آموزش
مشاوران

ویژگی های فنی نویسنده : وحید تمنا - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : انسانی - سایر توضیحات : شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۱۸۱۱۰۷

۳۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فیزیک ۳ جامع تجربی جلد دوم (پایۀ دوازدهم) ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : رضا خالو - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 432 - قطع : رحلی

۵۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فیزیک 3 - سه‌بعدی (ویژه رشته تجربی) ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : رضا خالو - پایه : دوازدهم - رشته : تجربی - سال چاپ : 1398 - تعداد صفحات : 516 - قطع : رحلی - سایر توضیحات : شابک : 9786007950883

۶۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تست جغرافی دوازدهم خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : خیلی سبز - پایه : دوازدهم - رشته : انسانی - سال چاپ : 1397

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جمع بندی انگلیسی جامع خیلی سبز ـــ نشر خیلی سبز
خیلی سبز

ویژگی های فنی نویسنده : حمید خزایی - پایه : کنکور - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی - سال چاپ : 1398 - قطع : رحلی

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور (نظام جدید) ـــ نشر مبتکران
مبتکران

ویژگی های فنی نویسنده : شهاب اناری - پایه : دهم, یازدهم, دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 97 - قطع : رحلی

۷۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آرایه های ادبی نظام جدید ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : علیرضا عبدالمحمدی - پایه : دوازدهم, کنکور - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی - سایر توضیحات : شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۹۵۰۹۵۱

۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

لغت و املا نظام جدید ـــ نشر الگو

ویژگی های فنی نویسنده : علیرضا عبدالمحمدی - پایه : دهم, یازدهم, دوازدهم - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی - سایر توضیحات : شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۹۵۰۸۶۹

۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دستور زبان فارسی نظام جدید ـــ نشر الگو
الگو

ویژگی های فنی نویسنده : علیرضا عبدالمحمدی - پایه : دوازدهم - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی - سایر توضیحات : شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۹۵۰۸۱۴

۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب علوم هشتم سری سیر تا پیاز ـــ گاج

ویژگی های فنی نویسنده : حسن قربانی - نوشین قلی‌زاده - پایه : هشتم - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 352 - قطع : رحلی - نوع جلد : نرم - سایر توضیحات : موضوع علوم

۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب علوم هفتم سری سیر تا پیاز ــــ نشر گاج

ویژگی های فنی نویسنده : حسن قربانی - محدثه امیرخانی - محمد یاوری - پایه : هفتم - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 240 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز - سایر توضیحات : علوم هفتم

۳۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی سری خط ویژه ــــ گاج

ویژگی های فنی نویسنده : امید شیخ‌حسنی - پایه : کنکور - رشته : تجربی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 384 - قطع : رحلی - نوع جلد : نرم - سایر توضیحات : موضوع زیست شناسی

۴۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا