رویداد آنلاین و رایگان داستان نویسی و رعایت اصول نویسندگی - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۰

دسته‌بندی: بهترین داستان های دنیا

بهترین داستان های دنیا

ویس و رامین (فخر‌الدین اسعد گرگانی)

منظومه وِیس و رامین اولین و بزرگترین داستان عاشقانه فارسی می‌باشد که به قلم فخرالدین اسعد گرگانی شاعر قرن پنجم به رشته نظم درآمده است.

بهترین داستان های دنیا

بهرام و گل‌اندام (نظامی گنجوی)

داستان بهرام گور و گل اندام برگرفته از هفت پیکر نظامی است. حکیم نظامی گنجوی یکی از بزرگترین و مهمترین استادان سخن و یکی از

بهترین داستان های دنیا

سَلامان و اَبسال (عبدالرحمن جامی)

منظومه عاشقانه سَلامان و اَبسال از عبدالرحمن جامی شاعر پرآوازه قرن ۸ می‌باشد. او یکی از بزرگترین شاعران، ادبیان و عارفان قرن هشتم بوده که

بهترین داستان های دنیا

مرغ دانا و میمون (کلیله و دمنه)

حکایت می‌کنند که در زمانهای قدیم، تعدادی از بوزینگان در کوهی مسکن گزیده بودند و در آنجا امرار معاش می‌کردند تا اینکه زمستان آمد و

بهترین داستان های دنیا

همای و همایون (خمسه خواجوی کرمانی)

داستان هُمای و هُمایون نخستین منظومه از خمسه خواجوی کرمانی است که او آن را به پیروی از داستان‌های عاشقانه نظامی سروده است. موضوع این

بهترین داستان های دنیا

رابعه و بکتاش (عطار نیشابوری)

داستان رابعه و بَکتاش  سروده عطار است و این منظومه در الهی‌نامه وجود دارد. الهی‌نامه اولین اثر عطار است که محتوای آن مربوط به خلیفه

نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد.