داستان نویس نوجوان ، ورود
نوشته ها

ارتش اهریمنان فصل اول : بخش یک

داستان ارتش اهریمنان فصل اول : بخش یک از حسن کاشی داستان نویس نوجوان ادامه

آدم فضایی

داستان آدم فضایی از ستیلا کریمی داستان نویس نوجوان ادامه

اتفاقات ناگوار مدرسه!

داستان اتفاقات ناگوار مدرسه از رایان پاسلار داستان نویس نوجوان ادامه

نجات جنگل روباه ها

داستان نجات جنگل روباه ها از یاس محمدی داستان نویس نوجوان ادامه

Last Wizard ، بخش اول

داستان لست ویزارد ، بخش اول از R.S داستان نویس نوجوان ادامه

پاداش و جزاء

داستان پاداش و جزاء از محمد عجم حسینی داستان نویس نوجوان ادامه

کلبه ای در جنگلی وحشتناک

داستان کلبه ای در جنگلی وحشتناک از عسل تعشق داستان نویس نوجوان ادامه

شبی در جنگل

داستان شبی در جنگل از ماهان هاشمی داستان نویس نوجوان ادامه

دستیار معلمی که ادبش کردیم !

داستان دستیار معلمی که ادبش کردیم از علی علافیان بادی داستان نویس نوجوان ادامه

موفقیت در زندگی

داستان موفقیت در زندگی از آیدا رنجبر داستان نویس نوجوان ادامه

آینه

داستان آینه از سینا ابابکری داستان نویس نوجوان ادامه

مسابقه خاطره نویسی نوروزی ۹۹

مسابقه خاطره نویسی نوروزی ۹۹ داستان نویس نوجوان ادامه

مادر من یک فرشته است

داستان مادر من یک فرشته است از نیکا سلیمانی الاصل داستان نویس نوجوان ادامه

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ خسرو و شیرین

بهترین داستان های کهن عاشقانه ـــ خسرو و شیرین ادامه

آلفونس دوده

زندگی نامه آلفونس دوده ادامه

روزی که افسانه مرد

داستان روزی که افسانه مرد از سینا ابابکری داستان نویس نوجوان ادامه

ریو نوسوکه آکوتاگاوا

زندگی نامه ریو نوسوکه آکوتاگاوا ادامه

لیام اُفلاهرتی

زندگی نامه لیام اُفلاهرتی ادامه

آندره موروا

زندگی نامه آندره موروا ادامه

آن شب که برف می بارید

داستان کوتاه آن شب که برف می بارید از جمال میرصادقی ادامه

اسکار وایلد

زندگی نامه اسکار وایلد ادامه

فلش

داستان فلش از یاسمن ناطقی داستان نویس نوجوان ادامه

یوکیو میشیما

زندگی نامه یوکیو میشیما ادامه

هاینریش بُل

زندگی نامه هاینریش بُل ادامه