داستان نویسی نوجوان

داستان نویسی نوجوان ، ورود

لوتا در خيابان پر دردسر ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : استريد ليندگرن - مترجم : پگاه اقبال زاده - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1387 - تعداد صفحات : 40 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789646353992

۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوفی هفت ساله ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : ديك كينگ اسميت - مترجم : شقايق قندهاری - موضوع : مجموعه داستان - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 88 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642220793

۳,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوفی و حلزون ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : ديك كينگ اسميت - مترجم : فرمهر منجزی - موضوع : مجموعه داستان - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 64 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642220786

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوفی و تام ـــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : ديك كينگ اسميت - مترجم : فرمهر منجزی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 76 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642220775

۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوفی شش ساله ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : ديك كينگ اسميت - مترجم : شقايق قندهاری - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 96 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 106 گرم - شماره شابک : 9789642220779

۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوفی روی زين اسب ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : ديك كينگ اسميت - مترجم : شقايق قندهاری - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 72 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642220762

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوفی خوش شانس ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : ديك كينگ اسميت - مترجم : فرمهر منجزی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 80 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642220748

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی و كفش های جادویی ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فايينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221462

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی و هيولای عجيب ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فاينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221486

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی كی و غول جادو ـــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فاينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221394

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی و غول ها ـــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فايينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221370

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی و ديوها ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فاينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 67 گرم - شماره شابک : 9789642221417

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی و خانه‌ جادو ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فاينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 100 گرم - شماره شابک : 9789642221479

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی و بوگندوی بزرگ ـــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فايينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221424

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی و بابايگا ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فاينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 66 گرم - شماره شابک : 9789642221400

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی و آرامگاه شاهان ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فاينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 100 گرم - شماره شابک : 9789642221431

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی و اشباح ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فاينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221387

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی و اتوبوس ربوده شده ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فاينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221493

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی و اتاق ممنوع ـــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فاينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221448

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی گمشده در شهر ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فاينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221445

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تی کی ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آنا فاينبرگ /باربارا فاينبرگ - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 56 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221363

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گربه من دايناسور است ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : جکی فرنچ - مترجم : شهلا انتظاريان - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 80 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221554

۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مادر من دزد دريایی است ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : جکی فرنچ - مترجم : شهلا انتظاريان - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 88 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221530

۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پدر من اژدهاست ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : جکی فرنچ - مترجم : شهلا انتظاريان - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 80 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221516

۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مادربزرگ من گوريل است ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : جکی فرنچ - مترجم : شهلا انتظاريان - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 120 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221547

۴,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

عموی من گرگ_انسان است ـــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : جکی فرنچ - مترجم : شهلا انتظاريان - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 88 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221516

۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حالا هم دارد خوش می گذرد؟ (هان؟) ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : كرن مك كامبای - مترجم : شيدا رنجبر - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 120 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642220564

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

خانواده‌ بزرگ (عجيب) و خوشحال من! ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : كرن مك كامبای - مترجم : شيدا رنجبر - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 112 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642220540

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

غول حسود ـــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : کی اومانسکی - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 28 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642220816

۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

غول عاشق ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : کی اومانسکی - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 28 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642220823

۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

غول كت و شلوار پوش ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : کی اومانسکی - مترجم : محمود مزينانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 28 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642220809

۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماموريت اول:پرواز تك نفره ــــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آن كوبرن - مترجم : حسنا شم بياتی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 128 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 134 گرم - شماره شابک : 9789642221738

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماموريت دوم: زمانی برای نمايش
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آن كوبرن - مترجم : حسنا شم بياتی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 112 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221738

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماموريت چهارم:رويای روزانه ـــ نشر پنجره
پنجره

ویژگی های فنی نویسنده : آن كوبرن - مترجم : حسنا شم بياتی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : پنجره - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 136 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789642221769

۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بابا لنگ دراز ــــ نشر قدیانی

ویژگی های فنی نویسنده : جین وبستر - مترجم : اسدالله امرایی - موضوع : رمان نوجوان, احساساتی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : قدیانی - تعداد جلد : 1 - تعداد صفحات : 288 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 179 گرم - شماره شابک : 9786002511096

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب علوم هشتم سری سیر تا پیاز ـــ گاج

ویژگی های فنی نویسنده : حسن قربانی - نوشین قلی‌زاده - پایه : هشتم - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 352 - قطع : رحلی - نوع جلد : نرم - سایر توضیحات : موضوع علوم

۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب علوم هفتم سری سیر تا پیاز ــــ نشر گاج

ویژگی های فنی نویسنده : حسن قربانی - محدثه امیرخانی - محمد یاوری - پایه : هفتم - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 240 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز - سایر توضیحات : علوم هفتم

۳۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی سری خط ویژه ــــ گاج

ویژگی های فنی نویسنده : امید شیخ‌حسنی - پایه : کنکور - رشته : تجربی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 384 - قطع : رحلی - نوع جلد : نرم - سایر توضیحات : موضوع زیست شناسی

۴۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب علوم نهم سری iQ ــــ گاج
گاج

ویژگی های فنی نویسنده : مالک‌اشتر اسفندیاری - محمد روستائی - شیوا سالاروند - پایه : نهم - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 400 - قطع : رحلی

۴۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب زبان انگلیسی پایه کنکور سری میکرو طبقه بندی - نظام جدید ــــ گاج

ویژگی های فنی نویسنده : امید یعقوبی فرد - پایه : کنکور - رشته : تجربی, ریاضی, انسانی - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 448 - قطع : رحلی - نوع جلد : نرم

۶۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نبرد هزار تو ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ریک ریودان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 456 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : ‏‫978-964-502-852-5

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آخرین بازمانده المپ ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ریک ریودان - مترجم : محمد رحمانی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 560 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-853-2

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دریای هیولاها ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ریک ریودان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 362 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-995-9

۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

نفرین تیتان ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ریک ریودان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 404 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-851-8‮‬‮‬

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

قصه های هانس کریستین اندرسن ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : آنا ملبورن - مترجم : عباس زارعی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج, گروه سنی د - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 280 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-509-4

۳۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دزد آذرخش ـــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ریک ریودان - مترجم : وحیده نوروززاده - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 516 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-850-1‬‬‬

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قصه های ایزوپ ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : سوزانا دیویدسن - مترجم : عباس زارعی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 220 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-467-7

۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

داستان های کلاسیک برای دختران ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : راشل فرث - مترجم : فریبا غلامی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 368 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-298-7

۴۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا