داستان نویسی نوجوان

داستان نویسی نوجوان ، ورود

افسانه های برادران گریم ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : راث براکلهرست - مترجم : محبوبه گیلانیان - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 304 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-296-3

۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

داستان های کلاسیک برای پسران ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : راب‌لويد جونز - مترجم : فریبا غلامی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 384 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-299-4‬‬

۳۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قصه هایی از هزار و یک شب ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : آنا ملبورن - مترجم : فریبا غلامی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 384 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-297-0

۳۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژوزت و ژوکو دره کبری ها ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : هرژه - مترجم : نسترن لطفی راد - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 54 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 21*30 - شماره شابک : 978-600-374-441-7

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژو،زت و ژوکو مقصد نیویورک ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : هرژه - مترجم : نسترن لطفی راد - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 54 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 21*30 - شماره شابک : 978-600-374-440-0

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژو،زت و ژوکو جنون سرعت ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : هرژه - مترجم : نسترن لطفی راد - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 54 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 21*30 - شماره شابک : 978-600-374-439-4

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژو،زت و ژوکو آتشفشان کاراماکو ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : هرژه - مترجم : محمد رحمانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 54 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 21*30 - شماره شابک : 978-600-374-438-7

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژوزت و ژوکو دانشمند دیوانه ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : هرژه - مترجم : محمد رحمانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج, گروه سنی د - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1397 - تعداد صفحات : 54 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 21*30 - شماره شابک : 978=600-374-437-0

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شورای آیینه ها(گریم 9) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : زهرا حبیبی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 360 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-3743-42-7‬‬

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سرگذشت محرمانه(گریم 8) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : فاطمه فریدنیا - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 286 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-878-5

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نبرد جاودانه(گریم 7) ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : مریم کلانتریان - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 324 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-877-8

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حکایت های دختر شنل پوش(گریم 6) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : مرجان خانجانخانی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 328 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-876-1‮‬

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مظنونین شگفت انگیز(گریم 5) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : مجتبی میرزایی الموتی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 306 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-872-3

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

روزگار جنایت(گریم 4) ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : راحله اخوی زادگان - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 296 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-874-7

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کودک دردسرساز(گریم 3) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : سعید رزازیان - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 310 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-873-0

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماجراهای سحرآمیز(گریم 2) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : مجتبی میرزایی الموتی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 312 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-875-4

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کارآگاهان افسانه ای(گریم 1) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل باکلی - مترجم : زهراحبیبی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 304 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-871-6‮‬

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فروش بزرگ غول ها(تجارت هولناک) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 152 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-262-8‬

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نبرد زامبی ها(تجارت هولناک) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 144 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-234-5‬

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

خون آشام جنگل(تجارت هولناک) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 160 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-600-374-202-4

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شکار ترول ها(تجارت هولناک) ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 156 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-947-8‬‬

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هیولای دریا(تجارت هولناک) ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 155 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-946-1‬

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گرگ نما در برابر اژدها(تجارت هولناک) ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : متیو مورگان - مترجم : عباس زارعی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 144 - قطع : رقعی - نوع جلد : گالینگور - ابعاد : 15*21 - شماره شابک : 978-964-502-987-4

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیوولف ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ژاکلین مورلی - مترجم : میثم امینی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 48 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 20*13 - شماره شابک : 978-600-374-006-8‬‬

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جزیره گنج ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : رابرت لويی استيونسون - مترجم : نعیمه ظاهری - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 48 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 20*13 - شماره شابک : 978-600-374-011-2

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دکتر جکیل و آقای هاید ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : رابرت‌لویی استیونسون - مترجم : میترا کوچاری - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 48 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 20*13 - شماره شابک : 978-600-374-003-7‬

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سفرهای گالیوور ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : جاناتان سوییفت - مترجم : میثم امینی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 48 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 20*13 - شماره شابک : 978-600-374-007-5‬‬

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آرزوهای بزرگ ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : چارلز دیکنز - مترجم : میترا کوچاری - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 48 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 20*13 - شماره شابک : 978-600-374-002-0

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دیوید کاپرفیلد ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : چارلز دیکنز - مترجم : نعیمه ظاهری - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 48 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 20*13 - شماره شابک : 978-600-374-010-5

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیست هزار فرسنگ زیر دریا ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : نعیمه ظاهری - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 48 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 20*13 - شماره شابک : 978-600-374-050-1‬

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مردی با نقاب آهنین ــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : الکساندر دوما - مترجم : میثم امینی - موضوع : مجموعه داستان - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 48 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 20*13 - شماره شابک : 978-600-374-005-1

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تفنگدار ـــــ نشر سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : الكساندر دوما - مترجم : میثم امینی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 48 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 20*13 - شماره شابک : 978-600-374-004-4

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هملت شاهزاده دانمارکی ــــ نشر سایه گستر
سایه گستر

ویژگی های فنی نویسنده : ویلیام شکسپیر - مترجم : شیدا فروغی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : انتشارات سایه گستر - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 48 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 20*13 - شماره شابک : 978-600-374-008-2

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک شیوه برای رمان نویسی ــــ نشر چشمه

ویژگی های فنی نویسنده : حسین سناپور - موضوع : ادبیات فارسی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : چشمه - تعداد جلد : 1 - تعداد صفحات : 168 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 197 گرم - شماره شابک : 9789643629656

۸,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

هنر داستان نویسی ـــ نشر نگاه

ویژگی های فنی نویسنده : ابراهیم یونسی - موضوع : ادبیات فارسی - ناشر : نگاه - تعداد جلد : 1 - تعداد صفحات : 547 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 596 گرم - شماره شابک : 9789646174849 - سایر توضیحات : - دارای صفحات مصور در قسمت پایانی کتاب

۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نوشتن خلاق ــــ نشر اختران

ویژگی های فنی نویسنده : گابریله ال.ریکو - مترجم : گروه ترجمه ی کارگاه نوشتن خلاق برلن - موضوع : ادبیات فارسی - گروه سنی : گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : اختران - تعداد جلد : 1 - تعداد صفحات : 268 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز - وزن : 412 گرم - شماره شابک : 9789642071104

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب روان شناسی جامع کنکور انسانی سری میکرو طبقه بندی - نظام جدید

ویژگی های فنی پایه : یازدهم - رشته : انسانی

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب اقتصاد جامع کنکور انسانی سری میکرو طبقه‌ بندی - نظام جدید

ویژگی های فنی پایه : کنکور - رشته : انسانی

۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سفر به ماه ــــ نشر پنگوئن

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : علمی تخیلی - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 126 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98173-6-8

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هجوم دریا ــــ نشر پنگوئن

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 101 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98173-7-5

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جزیره‌ اسرارآمیز ــــ نشر پنگوئن

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : علمی تخیلی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 112 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98355-1-5

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دور دنیا در هشتاد روز ــــ نشر پنگوئن

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : علمی تخیلی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 129 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98173-9-9

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

میشل استروگف ــــ نشر پنگوئن

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 172 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98355-2-2

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنج هفته پرواز با بالن ــــ نشر پنگوئن

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : علمی تخیلی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 143 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98173-5-1

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیست هزار فرسنگ زیر دریا ــــ نشر پنگوئن

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : علمی تخیلی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 117 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98355-0-8

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سفر به مرکز زمین ــــ پنگوئن

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : علمی تخیلی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 131 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98355-3-9

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جزیره‌ای در آتش ــــ نشر پنگوئن

ویژگی های فنی نویسنده : ژول ورن - مترجم : مجید ریاحی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 120 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98355-4-6

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باخانمان ــــ پنگوئن

ویژگی های فنی نویسنده : هکتور مالو - مترجم : شیما محمدی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : پنگوئن - تعداد جلد : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 172 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - ابعاد : 14.5 در 21.5 - شماره شابک : 978-600-98355-6-0

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا