داستان نویسی نوجوان

داستان نویسی نوجوان ، ورود

روحی در جزیره گنج ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : سید فلاشمن - مترجم : حسین ابراهیمی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 7 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 160 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9786003531574

۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

موش کوچولو ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : کیت دی کامیلو - مترجم : حسین ابراهیمی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : گروه سنی ب, گروه سنی ج, گروه سنی د - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 232 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9786003532588

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

درخت چوب‌آهنی- اسپایدرویک ۴ ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : تونی ديتر ليزی و هالی بلك - مترجم : محمد قصاع - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 9 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 120 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9-428-369-964-978

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

داستان های قورت دادنی ــــ آفرینگان

ویژگی های فنی نویسنده : اسکار مندل - مترجم : ابوذر کرمی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : آفرینگان - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 156 - قطع : پالتویی - نوع جلد : نرم - شماره شابک : 978-964-7694-63-6

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

داستان های بامزه 2 ــــ آفرینگان

ویژگی های فنی نویسنده : اندرو ماتیوز - مترجم : محبوبه نجف خانی - موضوع : رمان نوجوان, مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : آفرینگان - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 120 - قطع : پالتویی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-7694-74-2

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

داستان های بامزه 1ـــ آفرینگان

ویژگی های فنی نویسنده : اندرو ماتیوز - مترجم : محبوبه نجف خانی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی ج - ناشر : آفرینگان - تعداد جلد : 2 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 160 - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-7694-72-8

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جادوگری در پس چهره هری پاتر ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : مارک شاپیرو - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 8 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 95 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-5757-17-3

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جانوران شگفت انگيز و زيستگاه آنها (فيلمنامه) ـــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 304 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-600-182-244-5

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قصه های بیدل نقال ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 7 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 120 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-8944-55-6

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هری پاتر - جلد 1 - هری پاتر و سنگ جادو ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : نوجوان - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 40 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 348 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-5757-02-9

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هری پاتر - جلد 2 - هری پاتر و حفره اسرارآمیز ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 33 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 381 - قطع : رقعی - شماره شابک : 964-5757-04-3978

۳۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هری پاتر - جلد 3 - هری پاتر و زندانی آزکابان ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 32 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 496 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-5757-01-2

۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هری پاتر - جلد 4 - هری پاتر و جام آتش (بخش اول) ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 26 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 410 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-5757-5-0

۴۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هری پاتر - جلد 5 - هری پاتر و جام آتش (بخش دوم) ـــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 2 - نوبت چاپ : 29 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 430 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-5757-06-7

۴۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هری پاتر - جلد 6 - هری پاتر و محفل ققنوس (بخش اول) ــــ تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 6 - نوبت چاپ : 23 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 432 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-5757-71-5

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هری پاتر - جلد 7 - هری پاتر و محفل ققنوس (بخش دوم) ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 2 - نوبت چاپ : 20 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 416 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-5757-73-9

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هری پاتر - جلد 8 - هری پاتر و محفل ققنوس (بخش سوم) ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : نوجوان - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 3 - نوبت چاپ : 22 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 415 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-5757-74-6

۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هری پاتر - جلد 9 - هری پاتر و شاهزاده دورگه (بخش اول) ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 22 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 432 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-8944-00-8

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب هری پاتر - جلد 10 - هری پاتر و شاهزاده دورگه (بخش دوم) ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 2 - نوبت چاپ : 16 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 432 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-8944-01-6

۳۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هری پاتر - جلد 11 - هری پاتر و یادگاران مرگ (بخش اول) ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 20 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 430 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-8944-39-6

۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب هری پاتر - جلد 12 - هری پاتر و یادگاران مرگ (بخش دوم) ـــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 2 - نوبت چاپ : 18 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 430 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-8944-40-2

۳۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب هری پاتر- جلد 13 - هری پاتر و فرزند نفرین شده ــــ نشر تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : جی کی رولینگ - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 384 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-600-182-217-9

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گوييديچ در گذر زمان ــــ تندیس

ویژگی های فنی نویسنده : کنیل ورتی - مترجم : ویدا اسلامیه - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : تندیس - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 8 - سال چاپ : 1396 - تعداد صفحات : 90 - قطع : رقعی - شماره شابک : 978-964-5757-15-9

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

يك دايره با چهارخط وسطش ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : فریدون عموزاده خلیلی - موضوع : مجموعه داستان - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1387 - تعداد صفحات : 32 - قطع : خشتی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9-457-369-964-678

۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

غول بزرگ مهربان ـــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : رولد دال - مترجم : محبوبه نجف خانی - گروه سنی : گروه سنی الف, گروه سنی ب, گروه سنی ج - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 9 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 288 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۰- ۴۶۳- ۳۶۹- ۹۶۴-۹۷۸

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تهران، کوچه اشباح ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : نوشته‌ دراكولا، بازگفته‌ سيامك گلشيری - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 7 - سال چاپ : 1387 - تعداد صفحات : 112 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9-514-369-964-978

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آتش دزد ـــ 1 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : تری دیری - مترجم : حسین ابراهیمی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 10 - سال چاپ : 1388 - تعداد صفحات : 296 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۶-۳۹۱-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پرواز آتش دزد 2 ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : تری دیری - مترجم : حسین ابراهیمی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 2 - نوبت چاپ : 11 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 272 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۸-۵۰۸-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آتش دزد تسلیم نمی شود 3 ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : تری دیری - مترجم : حسین ابراهیمی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 3 - نوبت چاپ : 11 - سال چاپ : 1388 - تعداد صفحات : 264 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۴-۵۵۱-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پرواذ ـــ سیپتیموس‌هیپ ۲ ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : انجی سیج - مترجم : مهرداد مهدویان - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 2 - نوبت چاپ : 6 - سال چاپ : 1388 - تعداد صفحات : 584 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۶-۵۲۸-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فیظیک ـــ سیپتیموس‌هیپ ۳ ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : انجی سیج - مترجم : مهرداد مهدویان - موضوع : فانتزی - گروه سنی : نوجوان - ناشر : افق - تعداد جلد : 3 - نوبت چاپ : 5 - سال چاپ : 1388 - تعداد صفحات : 584 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۳- ۵۳۲- ۳۶۹- ۹۶۴-۹۷۸

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سورنا و جلیقه آتش ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : مسلم ناصری - موضوع : فانتزی - گروه سنی : نوجوان - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1388 - تعداد صفحات : 312 - قطع : پالتویی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9-530-369-964-978

۴,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

افصون- سیپتیموس‌هیپ ۱ ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : انجی سیج - مترجم : مهرداد مهدویان - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 8 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 616 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۵-۵۱۲-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آرتميس فاول و گروگان‌گيری 1 ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : ا این کالفر - مترجم : شیدا رنجبر - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 13 - سال چاپ : 1382 - تعداد صفحات : 456 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۷-۰۸۴-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مجموعه‌ آتش‌دزد ــــ ۳ جلدی ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : تری دیری - مترجم : حسين ابراهیمی (الوند)، نوشين ابراهیمی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 3 - نوبت چاپ : 9 - سال چاپ : 1388 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۶-۲۷۳-۳۶۹-۹۶۴

۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

خانه خودمان ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : سینتا کادوهاتا - مترجم : شقایق قندهاری - موضوع : اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 252 - قطع : پالتویی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۶-۲۷۳-۳۶۹-۹۶۴

۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابستان قوها ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : بتسی بایارس - مترجم : پروین علی پور - موضوع : اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 156 - قطع : پالتویی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۴-۱۶۲-۳۶۹-۹۶۴

۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جایی در تاریکی ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : والتر دین مایرز - مترجم : مهرداد مهدویان - موضوع : اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1382 - تعداد صفحات : 216 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9786003531284

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماجراهای اسپایدرویک ـــ مجموعه‌ ۵ جلدی ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : تونی ديتر‌ليزی و هالی بلك - مترجم : محمد قصاع - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 16 - سال چاپ : 1390 - قطع : جیبی - نوع جلد : سخت مقوایی - شماره شابک : ۶-۶۰۱-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۴۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آرتميس فاول و معمای زمان ــــ 6 ـــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : ا این کالفر - مترجم : شیدا رنجبر - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 8 - نوبت چاپ : 6 - سال چاپ : 1388 - تعداد صفحات : 594 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۶-۶۰۱-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب گورستان ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : نیل گی من - مترجم : کیوان عبیدی آشتیانی - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 5 - سال چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 420 - قطع : پالتویی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۷-۶۳۳-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پسری از گوانتانامو ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : آنا پررا - موضوع : انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 540 - قطع : جیبی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۲-۱-۹۰۸۸۸-۶۰۰-۹۷۸

۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گرگ ها گریه نمی کنند ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : محمد رضا یوسفی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1391 - تعداد صفحات : 112 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - وزن : 120 گرم - شماره شابک : ۰-۶۵۸-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جنگ که تمام شد بیدارم کن ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : عباس جهانگیریان - موضوع : انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 224 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۳-۶۵۷-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

اختراع هوگو کابره ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : برایان سلزنیک - مترجم : رضی هیرمندی - موضوع : انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 6 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 584 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-369-720-4

۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تب 64 درجه جادوگر خوشگله ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : فریبا کلهر - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 120 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-369-663-4

۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وقتی به من می رسی ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : ربکا استید - مترجم : کیوان عبیدی آشتیانی - موضوع : انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 6 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 280 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۲-۶۸۳-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ملاقات با خون‌آشام ـــ خون‌آشام ۲ ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : سیامک گلشیری - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 2 - نوبت چاپ : 8 - سال چاپ : 1389 - تعداد صفحات : 120 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۵-۶۹۵-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا