داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان ، ورود

آذرک و جادوگر مخترع ـــ هفت‌گانه‌ آذرک ۴ ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : مسلم ناصری - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د - ناشر : افق - تعداد جلد : 7 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 104 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۳-۷۳۰-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آذرک و انجمن جادوگران مرده ـــ هفت‌گانه‌ آذرک ۵ ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : مسلم ناصری - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د - ناشر : افق - تعداد جلد : 7 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 80 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۰-۷۳۱-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آذرک و جادوگر دریای ناپیدا ــــ هفت‌گانه‌ آذرک ۶ ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : مسلم ناصری - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د - ناشر : افق - تعداد جلد : 7 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 88 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۷-۷۳۲-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آذرک، جادوگر بزرگ ـــ هفت‌گانه‌ آذرک ۷ ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : مسلم ناصری - موضوع : فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د - ناشر : افق - تعداد جلد : 7 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1390 - تعداد صفحات : 88 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۴-۷۳۳-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

دختران علیه دختران ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : مصطفی خرامان - موضوع : اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 6 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 112 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۲-۷۵۳-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آرش و تهمینه ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : سیامک گلشیری - موضوع : اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1391 - تعداد صفحات : 152 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۲-۸۱۰-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

شبح مرگ ــــ خون‌آشام‌ ۳ ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : سیامک گلشیری - موضوع : پلیسی جنایی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 3 - نوبت چاپ : 6 - سال چاپ : 1391 - تعداد صفحات : 144 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9-808-369-964-978

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شگفت زده ــــ سینما رمان 2 ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : برایان سلزنیک - مترجم : رضی هیرمندی - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : نوجوان - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1391 - تعداد صفحات : 696 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۲-۷۹۵-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

طلسم سمرقند ــــ بارتیمیوس ۱ ـــ نشر افق
افق

ویژگی های فنی نویسنده : جاناتان استرود - مترجم : محمد قصاع - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 5 - سال چاپ : 1391 - تعداد صفحات : 672 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۱-۷۵۰-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۴۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چشم گولم- بارتیمیوس ۲ ــــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : جاناتان استرود - مترجم : محمد قصاع - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1391 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۸-۷۵۱-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دروازه‌ی پتولمی- بارتیمیوس ۳ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : جاناتان استرود - مترجم : محمد قصاع - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1391 - تعداد صفحات : 760 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۵-۷۵۲-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ويرانه های گورلان ـــ جنگاوران جوان ـــ 1 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : جان فلنگن - مترجم : مسعود ملک یاری - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 6 - سال چاپ : 1391 - تعداد صفحات : 376 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۵-۸۰۶-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پل آتشين- جنگاوران جوان-2 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : جان فلنگن - مترجم : مسعود ملک یاری - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1391 - تعداد صفحات : 424 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۲-۸۰۷-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جادوگرهاـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : رولد دال - مترجم : محبوبه نجف خانی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 7 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 256 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۶-۸۰۹-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جایی كه كوه بوسه می زند بر ماه

ویژگی های فنی نویسنده : گریس لین - مترجم : پروین علی پور - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : نوجوان - نوبت چاپ : 4 - تاریخ چاپ : 1391 - تعداد صفحات : 272 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۰-۷۹۹-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماه بر فراز مانیفست ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : کلر وندرپول - مترجم : کیوان عبیدی آشتیانی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 5 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 480 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۰-۷۶۰-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

طولانی ترين آواز نهنگ ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : ژاکلین ویلسون - مترجم : نسرین وکیلی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی, انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 368 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-369-833-1

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

صیاهی ـــ سیپتیموس‌هیپ ۶ ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : انجی سیج - مترجم : مهرداد مهدویان - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 672 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۳-۸۲۶-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پسرخاله وودرو ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : روت وایت - مترجم : محبوبه نجف خانی - موضوع : رمان نوجوان, انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1391 - تعداد صفحات : 248 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۵-۸۳۵-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسب جنگی

ویژگی های فنی نویسنده : مایکل مورپورگو - مترجم : پروین علی پور - موضوع : رمان نوجوان, اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 192 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۱-۹۰۳-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جنگل ابر

ویژگی های فنی نویسنده : سیامک گلشیری - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : نوجوان - نوبت چاپ : 4 - تاریخ چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 176 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۳-۸۹۷-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقررات ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : سینتیا لرد - مترجم : کیوان عبیدی آشتیانی - موضوع : رمان نوجوان, انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 200 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۶-۸۵۴-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اردک سیاه ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : جانت تیلور لیل - مترجم : نسرين وكيلي- پارسا مهين پور - موضوع : رمان نوجوان, پلیسی جنایی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 312 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9-895-369-964-978

۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بابا بزرگ سبیل موکتی ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : علی اصغر سیدآبادی - موضوع : رمان نوجوان, اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1391 - تعداد صفحات : 272 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9-811-369-964-978

۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هفت‌خوان و خرده‌ای ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : احمد اکبرپور - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 96 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۷-۸۴۴-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سرزمين يخ‌زده- جنگاوران جوان3 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : جان فلنگن - مترجم : مسعود ملک یاری - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 384 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9-837-369-964-978

۲۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انتقام جادوگر-آخرين شاگرد 1 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : ژوزف دیلینی - مترجم : مریم منتصر الدوله - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 7 - سال چاپ : 1395 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۱-۸۰۴-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

طلسم بين-آخرين شاگرد 2 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : ژوزف دیلینی - مترجم : مریم منتصر الدوله - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 5 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 416 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۸-۸۰۵-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شب دزد ارواح-آخرين شاگرد 3 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : ژوزف دیلینی - مترجم : مريم منتصرالدوله - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 5 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 416 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۵-۸۲۲-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

این وبلاگ واگذار می شود

ویژگی های فنی نویسنده : فرهاد حسن زاده - موضوع : رمان نوجوان, انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 144 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9-879-369-964-978

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بن‌بست نورولت ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : جک گانتوس - مترجم : کیوان عبیدی آشتیانی - موضوع : رمان نوجوان, انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 360 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۰-۸۷۲-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سكه ای از آسمان ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : جنیفر هولم - مترجم : شهلا انتظاریان - موضوع : رمان نوجوان, انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 300 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۵-۸۱۹-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هجوم فيند- آخرين شاگرد 4

ویژگی های فنی نویسنده : ژوزف دیلینی - مترجم : مريم منتصرالدوله - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 424 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۵-۸۵۱-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۲۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

خشم چشم خونی- آخرين شاگرد 5 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : ژوزف دیلینی - مترجم : مريم منتصرالدوله - موضوع : رمان نوجوان, اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1395 - تعداد صفحات : 408 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : ۲-۸۵۲-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸

۳۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ایگرن شجاع ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : کورنلیا فونکه - مترجم : کتایون سلطانی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 280 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-369-966-6

۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نبرد اسكانديا- جنگاوران جوان4 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : جان فلنگن - مترجم : مسعود ملک یاری - موضوع : رمان نوجوان, انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 432 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-369-901-7

۲۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اینگرید و گرگ ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : آندره آلکسیس - مترجم : نسرين وکیلی- پارسا مهين‌پور - موضوع : رمان نوجوان, انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 168 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-369-836-2

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

برخورد شياطين- آخرين شاگرد 6 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : جوزف دیلینی - مترجم : مريم منتصرالدوله - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 328 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-369-853-9

۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

در انتظار یک زندگی طبیعی ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : لسلی کانر - مترجم : فرح بهبهامی - موضوع : رمان نوجوان, انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 284 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-369-944-4

۱۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آرتميس فاول آخرين نگهبان ـــ 8 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : ا این کالفر - مترجم : شیدا رنجبر - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 408 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-369-973-4

۲۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هجوم تاريكي- آخرين شاگرد7 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : جوزف دیلینی - مترجم : مريم منتصرالدوله - موضوع : رمان نوجوان, انتقادی اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1392 - تعداد صفحات : 360 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-369-950-5

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شب شکار ـــ خون آشام 5 ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : سیامک گلشیری - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 4 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 144 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9786003530102

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

شگفتی

ویژگی های فنی نویسنده : آر. جي. پالاسيو - مترجم : پروین علی پور - موضوع : رمان نوجوان - گروه سنی : نوجوان - نوبت چاپ : 5 - تاریخ چاپ : 1394 - تعداد صفحات : 440 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789643699826

۲۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیاه خون ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : کورنلیا فونکه - مترجم : کتایون سلطانی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 736 - شماره شابک : 9789643697488

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیاه مرگ ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : کورنلیا فونکه - مترجم : کتایون سلطانی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 1 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 804 - قطع : وزیری - نوع جلد : سخت مقوایی - شماره شابک : 9789643698485

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ایوان منحصر به فرد

ویژگی های فنی نویسنده : کاترین اپلگین - مترجم : کیوان عبیدی آشتیانی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 2 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 248 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 978-964-369-983-3

۲۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

رئال مادرید ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : محمد طلوعی - موضوع : رمان نوجوان, اجتماعی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 5 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 136 - قطع : رقعی - نوع جلد : شومیز - شماره شابک : 9789643699994

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

تصویر دوریان گری ـــ نشر افق

ویژگی های فنی نویسنده : اسکار وایلد - مترجم : محسن سلیمانی - موضوع : رمان نوجوان, فانتزی - گروه سنی : گروه سنی ج, گروه سنی د, گروه سنی ه - ناشر : افق - تعداد جلد : 1 - نوبت چاپ : 3 - سال چاپ : 1393 - تعداد صفحات : 256 - شماره شابک : 9789643698690

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا