برچسب: آخرین درس

بهترین داستان های کوتاه دنیا
profile avatar

آخرین درس

به خوبی در خاطرم هست که آن روز مدتی از وقت رفتن به مدرسه گذشته بود و از بازخواست معلم سخت هراسان بودم. مخصوصاً که

ادامه داستان »