برچسب: آرزوی بز

داستان های ارسالی
profile avatar

آرزوی بز

روزی بود و روزگاری… در یکی از روزهای گرم تابستان بزی بود که آرزوی پرواز داشت اما هر چه سعی می کرد نمی توانست پرواز

ادامه داستان »