برچسب: آرزو چگنه

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

بدکردی

روایت دختری که در کودکی عاشق میشود اما کسی حرفش را باور نمیکند!! سختی هایی میکشد که انسان های بزرگ دردشان برایشان سخت است. دردی

ادامه داستان »