برچسب: آرش عدیلی

داستان های ارسالی
profile avatar

قصه های سربازی ۱

یک، دو، سه، چهار. مثل همیشه صبح زود، آخه این چه زندگیه؟!! غلط کردم اومدم سربازی آخه اونم کجا؟!! طرفای کردستان. راستی یادم رفته بود

ادامه داستان »