برچسب: آرش پارسی

داستان های ارسالی
profile avatar

قلب آهنی ۱

صدای قیچ قیچ در به آرومی شنیده شد، چشمام سوخته بود و نمیتونستم درست جایی رو ببینم!! سعی کردم  شخصی که از در وارد شد

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

یک رویای ساده

نمیدانم نامش را چی بگذارم، رویا یا واقعیت، گذشته یا آینده، شاید تنها ردی از یک خاطره فراموش شده باشد اما هر چه که هست

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

چهل و دو کبوتر سرخ

نمیدونم چندسال پیش بود…یادمه یه روز خیلی گرم تابستونی بود..تو خونه حوصلم سررفته بود..تصمیم گرفتم بزنم بیرون و یک دوری توی شهر بزنم..رفیقام هم توی شهر

ادامه داستان »