برچسب: آن سوی آفتاب

داستان های ارسالی
profile avatar

آن سوی آفتاب

می خواهم به آن سوی آفتاب بروم. جایی که به آن تعلق دارم. من این جهان را دوست خودم نمی بینم. این دنیا پر از

ادامه داستان »