برچسب: آن شب که برف می بارید

بهترین داستان های کوتاه دنیا
profile avatar

آن شب که برف می بارید

حاج آقایم خانه بزرگتری خریده بود. از ظهر مشغول جمع کردن اسباب ها بودیم تا فردا به خانه نو اسباب کشی کنیم. مادرم فرمان می

ادامه داستان »