برچسب: آیتن توفیقی

داستان های ارسالی
profile avatar

کافه دلربا

بعد از آن اتفاق وحشناک دیگر رز سابق نشد!! هربار خواست از نو بسازد زمین خورد و دیگر مثل قبل حوالی آن پاتوق همیشگی یافت

ادامه داستان »