برچسب: آیدا رنجبر

داستان های ارسالی
profile avatar

موفقیت در زندگی

وقتی وسط مخمصه گیر افتادی، تنها کسی که بهت کمک می کنه خودتی!!! یا تو قالب شاید علمی اش، همون چیزی باشه که بهش میگن

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

هشدار

می گفت؛ مسئولین هشدار دادند که مراقب باشیم ویروس نگیریم!!! گفتم: _ چه ویروسی؟ گفت: _ همین که از چین اومده دیگه؛ میگن کشنده است!!!

ادامه داستان »