برچسب: آینه

داستان های ارسالی
profile avatar

آینه

تازه مدرسه تمام شده بود، داشتم با دوستم خوش و بش می کردم. هر کدوم از کارهایی که می خواستیم توی تعطیلات انجام بدیم می

ادامه داستان »