برچسب: امیر بهلی

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

محله ممنوعه ۳

ـــ تندتر برو سرباز! پا تو تا ته بزار روی گاز دیگه! ناسلامتی بنز سوار شدی نگران چی هستی؟!! ـــ  چشم قربان. ( قربان =

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

محله ممنوعه ٢

– تق تق! … تق تق! – کیه این وقت صبح! – سلام خانم هاجسون. – سلام پیتر … اومدی دنبال جوزف! – بـَ …

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

محله ممنوعه ۱

” تمامی اسامی و مکان ها ساخته ی ذهن نویسنده است و می تواند واقعی یا غیر واقعی باشد.” سال ٢٠١٥ – لندن ماجرای عجیبی

ادامه داستان »