برچسب: باب اسفنجی به سبک من ۲

داستان های ارسالی
profile avatar

باب اسفنجی به سبک من ۲

باب اسفنجی توی رستوران نشسته بود که یهو یک مشتری اومد و گفت: ـــ سلام من یه همبرگر میخوام. باب اسفنجی گفت: ـــ باشه بشینید

ادامه داستان »