برچسب: بد کردی

داستان های ارسالی
profile avatar

بدکردی

روایت دختری که در کودکی عاشق میشود اما کسی حرفش را باور نمیکند!! سختی هایی میکشد که انسان های بزرگ دردشان برایشان سخت است. دردی

ادامه داستان »