برچسب: بزرگ علوی

زندگی نامه ها
profile avatar

بزرگ علوی

بزرگ علوی در سال ۱۲۸۳ شمسی در خانواده ای بازرگان مشروطه خواه به دنیا آمد. پس از خاتمه تحصیلاتش که در آلمان به پایان رسید به

ادامه داستان »