برچسب: بزرگ علوی

زندگی نامه ها
داستان نویس نوجوان

بزرگ علوی

بزرگ علوی در سال ۱۲۸۳ شمسی در خانواده ای بازرگان مشروطه خواه به دنیا آمد. پس از خاتمه تحصیلاتش که در آلمان به پایان رسید به

ادامه داستان »