برچسب: بچه مردم

بهترین داستان های کوتاه دنیا
profile avatar

بچه مردم

خوب، من چه می توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگهدارد. بچه که مال خودش نبود. مالِ شوهر قبلیم بود که طلاقم داده

ادامه داستان »