برچسب: بیچارگان

بهترین داستان های کوتاه دنیا
profile avatar

بیچارگان

یک شب طوفانی بود! کلبه محقر در کنار دریا تک و تنها مانده بود. داخل این کلبه با همه تاریکی نورانی و روشن بود. یک

ادامه داستان »