برچسب: ترس

داستان های ارسالی
profile avatar

ترس

ترس چیز عجیبیست! نه می شود با او روبه رو شد و بر آن غلبه کرد و نه می شود ساده از کنار او رد

ادامه داستان »