برچسب: ترنم جعفری

بدون دسته بندی
profile avatar

سین تنبل

یک ساعت و نیم مانده به عید، آقای آینه سر سفره هفت سین، سین‌ها را شمرد و دید که یک سین در سفره نیست. فکر

ادامه داستان »