برچسب: تیری که خطا رفت

داستان های ارسالی
profile avatar

تیری که خطا رفت

اولین باری بود که این کار از من سر میزد!! مادر بزرگم می گفت: ـــ زندگی خیلی بده باهاش کنار بیا تا باهات کنار بیاد!!

ادامه داستان »