برچسب: جیم گیمر ۱

داستان های ارسالی
profile avatar

جیم گیمر ۱

فصل اول،قسمت اول،خواب عمیق… ـــ هی گل ! جیم شرطو باختی! ـــ ریکی دیگه حوصله بازی ندارم میرم به خونه فردا می بینمت ! از

ادامه داستان »