برچسب: حس جنون

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

حس جنون

ـــ در تخیلاتت غرق شده ای! تو مجنونی! ـــ باشد! من مجنونم! دیوانه ام! گمراهم…! تو که عاقلی، چرا پری آتشینی که در بالاترین نقطه

ادامه داستان »