برچسب: حس جنون

داستان های ارسالی
profile avatar

حس جنون

ـــ در تخیلاتت غرق شده ای! تو مجنونی! ـــ باشد! من مجنونم! دیوانه ام! گمراهم…! تو که عاقلی، چرا پری آتشینی که در بالاترین نقطه

ادامه داستان »