برچسب: خجالتی

داستان های ارسالی
profile avatar

خجالتی

سلام من خیلی خجالتیم وقتی میریم مهمونی می ایستم تا پدر و مادرم بیان. اون موقع پشتشون قایم می شم و می رم داخل خونه!!

ادامه داستان »