داستان نویس نوجوان ۷ ساله شد!🎉 ۶۵٪ تخفیف ثبت نام در دوره جامع آموزش داستان نویسی آغاز شد. این فرصت را از دست ندهید.

برچسب: داستان نویسی

مقالات آموزشی

چگونه یک موضوع خوب برای داستان انتخاب کنیم؟

موضوع شامل پدیده‌ها و حوادثی است که داستان را می‌آفریند و درونمایه را به تصویر می‌کشد. موضوع قلمرویی است که در آن خلاقیت می‌تواند درونمایه

مقالات آموزشی

زیبا نویسی

راز زیبا نویسی مدتی باید برای خودتان بنویسید؛ پاره کنید و دور بریزید. راز زیبا نویسی در آسان گیری و بسیار نویسی است. باید هنگام