برچسب: داستان های ارسالی

داستان های ارسالی
profile avatar

پالتوی سپید

هو العشق پالتوی سپید (۱)توفان توفان هنوز بر پا بود. در هوایی به این سردی، چگونه می‌توان با یک پالتوی سپیدِ ساده دوام آورد؟ ولی

ادامه داستان »
بدون دسته بندی
profile avatar

سین تنبل

یک ساعت و نیم مانده به عید، آقای آینه سر سفره هفت سین، سین‌ها را شمرد و دید که یک سین در سفره نیست. فکر

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

مکسی و من ۶

معلوم نبود مکسی کجاست! آره واقعاً تقصیر من بود نباید آنقدر سرزنشش میکردم کارم اشتباه بود و باعث شد مکسی بره! در همین فکرا بودم

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

بدکردی

روایت دختری که در کودکی عاشق میشود اما کسی حرفش را باور نمیکند!! سختی هایی میکشد که انسان های بزرگ دردشان برایشان سخت است. دردی

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

وصیت ماه نشین ۳

ـــ می گما هنوز خیلی مونده تا برسیم یه روز، بعد از اینکه این طلسمو شکوندیم بیا بازم بیاییم اینجا!! اینجا که جاذبه نداره ما

ادامه داستان »