برچسب: داستان های ارسالی

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

پسری با ماه گرفتگی

تنور را روشن کرد. در حالی که مشغول پختن نان بود، صدایی شنید. پیرمردی سبز پوش که لبخند می‌زد به او سلام کرد و گفت:

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

پالتوی سپید

هو العشق پالتوی سپید (۱)توفان توفان هنوز بر پا بود. در هوایی به این سردی، چگونه می‌توان با یک پالتوی سپیدِ ساده دوام آورد؟ ولی

ادامه داستان »
بدون دسته بندی
داستان نویس نوجوان

سین تنبل

یک ساعت و نیم مانده به عید، آقای آینه سر سفره هفت سین، سین‌ها را شمرد و دید که یک سین در سفره نیست. فکر

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

مکسی و من ۶

معلوم نبود مکسی کجاست! آره واقعاً تقصیر من بود نباید آنقدر سرزنشش میکردم کارم اشتباه بود و باعث شد مکسی بره! در همین فکرا بودم

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

بدکردی

روایت دختری که در کودکی عاشق میشود اما کسی حرفش را باور نمیکند!! سختی هایی میکشد که انسان های بزرگ دردشان برایشان سخت است. دردی

ادامه داستان »