برچسب: دومین ملت عشق

داستان های ارسالی
profile avatar

دومین ملت عشق

اوه، باورت می شود؟ یک کتاب محشر پیدا کرده بودم! هنوز نخوانده بودمش، ولی آنقدر تعریفش را شنیده بودم که حاضر بودم برای خواندش کلی

ادامه داستان »