برچسب: دیانا نظری

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

حس جنون

ـــ در تخیلاتت غرق شده ای! تو مجنونی! ـــ باشد! من مجنونم! دیوانه ام! گمراهم…! تو که عاقلی، چرا پری آتشینی که در بالاترین نقطه

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

دومین ملت عشق

اوه، باورت می شود؟ یک کتاب محشر پیدا کرده بودم! هنوز نخوانده بودمش، ولی آنقدر تعریفش را شنیده بودم که حاضر بودم برای خواندش کلی

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

تکرار

آخرین حرف هایش را نشنیدم؛ قبل از اینکه چشم هایش را برای همیشه ببندد. فقط نگاهش کردم. نه اشکی، نه آهی…. . جایی خوانده بودم،

ادامه داستان »