برچسب: دیانا نظری

داستان های ارسالی
profile avatar

حس جنون

ـــ در تخیلاتت غرق شده ای! تو مجنونی! ـــ باشد! من مجنونم! دیوانه ام! گمراهم…! تو که عاقلی، چرا پری آتشینی که در بالاترین نقطه

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

دومین ملت عشق

اوه، باورت می شود؟ یک کتاب محشر پیدا کرده بودم! هنوز نخوانده بودمش، ولی آنقدر تعریفش را شنیده بودم که حاضر بودم برای خواندش کلی

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

تکرار

آخرین حرف هایش را نشنیدم؛ قبل از اینکه چشم هایش را برای همیشه ببندد. فقط نگاهش کردم. نه اشکی، نه آهی…. . جایی خوانده بودم،

ادامه داستان »